1% dla Płocka

1% dla Płocka

Szanowni Państwo,
wypełniając deklaracje podatkowe często zastanawiamy się jak wykorzystywane są nasze pieniądze. Chociaż mamy tylko ograniczony wpływ na sposób rozdysponowania większości z nich, to jednak o przeznaczeniu 1% swojego podatku możemy zdecydować samodzielnie.

Warto skorzystać z tego przywileju i wspomóc cel, który jest bliski naszemu sercu. Wybór jest duży. Organizacje pożytku publicznego, czyli te podmioty, które mają prawo do otrzymywania 1%, działają na różnorodnych polach. Opiekują się tysiącami osób młodych i starych, zwierzętami, zabytkami oraz przyrodą. Dbają o upowszechnianie sportu i zachowanie dziedzictwa kulturalnego, edukację i zdrowie. Stanowią ważną część życia społecznego, która zależy w bardzo dużej mierze od naszej hojności. Dla nich liczy się każda złotówka, a nas jej przekazanie nic nie kosztuje.

Szczególnie zachęcam Państwa do przekazania 1% swojego podatku płockim organizacjom pożytku publicznego, które robią wiele dobrego dla naszej lokalnej społeczności. Mają one najlepsze rozeznanie co jest nam, płocczanom, potrzebne, a jednocześnie ich bliskość sprawia, że szybko i skutecznie docierają z pomocą. Przekażmy im 1% swojego podatku.

Andrzej Nowakowski
Prezydent Miasta Płocka

 

Wykaz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za rok zgodnie z art. 27a ust. 1 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.

aktualny na 7 lutego 2022 roku

LP KRS Nazwa OPP Miejscowość
1 0000025247 STOWARZYSZENIE HOSPICYJNO-PALIATYWNE „HOSPICJUM PŁOCKIE” POD WEZW. ŚW. URSZULI LEDÓCHOWSKIEJ Płock
2 0000037031 FUNDACJA ORLEN Płock
3 0000069061 KATOLICKIE STOWARZYSZENIE POMOCY IM.ŚW.BRATA ALBERTA Płock
4 0000114953 PŁOCKIE STOWARZYSZENIE „KLUB ABSTYNENTÓW” Płock
5 0000119061 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ HARCERSKIEGO ZESPOŁU PIEŚNI I TAŃCA „DZIECI PŁOCKA” Płock
6 0000136357 STOWARZYSZENIE – TOWARZYSTWO NAUKOWE PŁOCKIE Płock
7 0000184746 STOWARZYSZENIE POMOCY OSOBOM Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ UMYSŁOWĄ „JESTEM” Płock
8 0000211879 REGIONALNE STOWARZYSZENIE WSCHÓD-ZACHÓD Płock
9 0000212656 REJONOWE PŁOCKIE WODNE OCHOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE W PŁOCKU Płock
10 0000215754 STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z AUTYZMEM „ODZYSKAĆ WIĘZI” Płock
11 0000215779 STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM NIEPEŁNOSPRAWNYM I ICH RODZINOM „SILNI RAZEM” Płock
12 0000223510 STOWARZYSZENIE „POMOCNA DŁOŃ” PRZY SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM NR 2 W PŁOCKU Płock
13 0000223790 FUNDACJA „ICH DOM” – MIESZKANIA DLA MŁODZIEŻY OPUSZCZAJĄCEJ DOMY DZIECKA W PŁOCKU Płock
14 0000226736 STOWARZYSZENIE UNIWERSYSTETU TRZECIEGO WIEKU W PŁOCKU IM. JANINY CZAPLICKIEJ Płock
15 0000227423 FUNDACJA PANACEUM Płock
16 0000229006 POLSKIE STOWARZYSZENIE DIABETYKÓW ODDZIAŁ POWIATOWY W PŁOCKU Płock
17 0000231127 POLSKIE STOWARZYSZENIE DIABETYKÓW KOŁO POMOCY DZIECIOM I MŁODZIEŻY Z CUKRZYCĄ W PŁOCKU Płock
18 0000235734 STOWARZYSZENIE INICJATYW EDUKACYJNYCH „DELTA” Płock
19 0000247597 MAZOWIECKIE STOWARZYSZENIE PRACY DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH „DE FACTO” Płock
20 0000265247 STOWARZYSZENIE EDUKACYJNO-ARTYSTYCZNE „OTO JA” Płock
21 0000271735 „STOWARZYSZENIE TEATR PER SE” Płock
22 0000288818 STOWARZYSZENIE WOLONTARIUSZY „KAPITAŁ LUDZKI” Płock
23 0000291419 CHORĄGIEW MAZOWIECKA ZWIĄZKU HARCERSTWA POLSKIEGO Płock
24 0000291419 – cel szczegółowy: Hufiec ZHP Płock CHORĄGIEW MAZOWIECKA ZWIĄZKU HARCERSTWA POLSKIEGO – HUFIEC ZHP PŁOCK IM. OBROŃCÓW PŁOCKA 1920 ROKU Płock
25 0000296823 „BANK ŻYWNOŚCI W PŁOCKU” – ZWIĄZEK STOWARZYSZEŃ Płock
26 0000303201 „STOWARZYSZENIE INTEGRACYJNY KLUB TENISA W PŁOCKU” Płock
27 0000334562 PŁOCKA LOKALNA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA Płock
28 0000343876 CENTRUM PSYCHOLOGICZNO-PASTORALNE „METANOIA” Płock
29 0000349425 FUNDACJA CARITAS DIECEZJI PŁOCKIEJ Płock
30 0000355598 STOWARZYSZENIE RODZICÓW, NAUCZYCIELI I PRZYJACIÓŁ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NUMER 12 W PŁOCKU POD NAZWĄ „SZKOŁA POD BRZOZAMI” Płock
31 0000369501 STOWARZYSZENIE POMOCY RODZINOM „TYGIEL” Płock
32 0000417068 FUNDACJA NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA „FENIKS” Płock
33 0000568706 TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI ODDZIAŁ MIEJSKO-POWIATOWY W PŁOCKU Płock
34 0000621162 WISŁA PŁOCK SEKCJA PIŁKI SIATKOWEJ Płock
35 0000695234 „KWIATY ARCHITEKTURY” Płock
36 0000702130 PŁOCKIE TOWARZYSTWO POMOCY ZWIERZĘTOM ARKA Płock

 

Wykaz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania w 2022 roku 1 proc. podatku dochodowego od osób fizycznych za 2021 rok powstał w oparciu o informacje sporządzone  przez Narodowy Instytut Wolności na stronie internetowej www.niw.gov.pl/opp/wykaz-opp/


Do rozliczenia PIT w Płocku w 2022 roku można wykorzystać program przygotowany w ramach projektu „Wspieraj lokalnie”, który można znaleźć w TYM MIEJSCU.

Rozlicz PIT w Płocku

Projekt „Wspieraj lokalnie” realizuje Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl Łatwe podatki.