1% dla Płocka

1% dla Płocka

Szanowni Państwo,
wypełniając deklaracje podatkowe często zastanawiamy się jak wykorzystywane są nasze pieniądze. Chociaż mamy tylko ograniczony wpływ na sposób rozdysponowania większości z nich, to jednak o przeznaczeniu 1% swojego podatku możemy zdecydować samodzielnie.

Warto skorzystać z tego przywileju i wspomóc cel, który jest bliski naszemu sercu. Wybór jest duży. Organizacje pożytku publicznego, czyli te podmioty, które mają prawo do otrzymywania 1%, działają na różnorodnych polach. Opiekują się tysiącami osób młodych i starych, zwierzętami, zabytkami oraz przyrodą. Dbają o upowszechnianie sportu i zachowanie dziedzictwa kulturalnego, edukację i zdrowie. Stanowią ważną część życia społecznego, która zależy w bardzo dużej mierze od naszej hojności. Dla nich liczy się każda złotówka, a nas jej przekazanie nic nie kosztuje.

Szczególnie zachęcam Państwa do przekazania 1% swojego podatku płockim organizacjom pożytku publicznego, które robią wiele dobrego dla naszej lokalnej społeczności. Mają one najlepsze rozeznanie co jest nam, płocczanom, potrzebne, a jednocześnie ich bliskość sprawia, że szybko i skutecznie docierają z pomocą. Przekażmy im 1% swojego podatku.

Andrzej Nowakowski
Prezydent Miasta Płocka

 

LISTA PŁOCKICH OPP
Lp. Nazwa organizacji Numer KRS
1. „BANK ŻYWNOŚCI W PŁOCKU” – ZWIĄZEK STOWARZYSZEŃ 0000296823
2. CENTRUM PSYCHOLOGICZNO-PASTORALNE „METANOIA” 0000343876
3. CHORĄGIEW MAZOWIECKA ZWIĄZKU HARCERSTWA POLSKIEGO 0000291419
4. CHORĄGIEW MAZOWIECKA ZWIĄZKU HARCERSTWA POLSKIEGO – HUFIEC ZHP PŁOCK IM. OBROŃCÓW PŁOCKA 1920 ROKU 0000291419 – cel szczegółowy:
Hufiec ZHP PŁOCK
5. FUNDACJA CARITAS DIECEZJI PŁOCKIEJ 0000349425
6. FUNDACJA „ICH DOM” – MIESZKANIA DLA MŁODZIEŻY OPUSZCZAJĄCEJ DOMY DZIECKA W PŁOCKU 0000223790
7. FUNDACJA NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA „FENIKS” 0000417068
8. FUNDACJA ORLEN 0000037031
9. FUNDACJA PANACEUM 0000227423
10. KRAJOWE STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH „POMOC DZIECIOM” 0000008838
11. MAZOWIECKIE STOWARZYSZENIE PRACY DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH „DE FACTO” 0000247597
12. MIĘDZYSZKOLNY UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY „VOLLEY PŁOCK” 0000621162
13. PŁOCKA LOKALNA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA 0000334562
14 PŁOCKIE STOWARZYSZENIE „KLUB ABSTYNENTÓW” 0000114953
15. POLSKIE STOWARZYSZENIE DIABETYKÓW KOŁO POMOCY DZIECIOM I MŁODZIEŻY Z CUKRZYCĄ W PŁOCKU 0000231127
16. POLSKIE STOWARZYSZENIE DIABETYKÓW ODDZIAŁ POWIATOWY W PŁOCKU 0000229006
17. POLSKIE STOWARZYSZENIE DIABETYKÓW ODDZIAŁ PRZY PKN ORLEN S.A. 0000042534
18. REGIONALNE STOWARZYSZENIE WSCHÓD-ZACHÓD 0000211879
19. REJONOWE PŁOCKIE WODNE OCHOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE W PŁOCKU 0000212656
20. STOWARZYSZENIE HOSPICYJNOPALIATYWNE „HOSPICJUM PŁOCKIE” POD WEZW. ŚW. URSZULI LEDÓCHOWSKIEJ 0000025247
21. STOWARZYSZENIE INICJATYW EDUKACYJNYCH „DELTA” 0000235734
22. STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z AUTYZMEM „ODZYSKAĆ WIĘZI” 0000215754
23. STOWARZYSZENIE „POMOCNA DŁOŃ” PRZY SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNOWYCHOWAWCZYM NR 2 W PŁOCKU 0000223510
24. STOWARZYSZENIE POMOCY OSOBOM Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ UMYSŁOW „JESTEM” 0000184746
25. STOWARZYSZENIE POMOCY RODZINOM „TYGIEL” 0000369501
26. STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ HARCERSKIEGO ZESPOŁU PIEŚNI I TAŃCA „DZIECI PŁOCKA” 0000119061
27. STOWARZYSZENIE RODZICÓW, NAUCZYCIELI I PRZYJACIÓŁ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NUMER 12 W PŁOCKU POD NAZWĄ „SZKOŁA POD BRZOZAMI” 0000355598
28. „STOWARZYSZENIE TEATR PER SE” 0000271735
29. STOWARZYSZENIE – TOWARZYSTWO NAUKOWE PŁOCKIE 0000136357
30. STOWARZYSZENIE WOLONTARIUSZY „KAPITAŁ LUDZKI” 0000288818

 

Wykaz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania w 2021 roku 1 proc. podatku dochodowego od osób fizycznych za 2020 rok powstał w oparciu o informacje sporządzone 30 listopada i zamieszczone w dniu 15 grudnia 2020 roku przez Narodowy Instytut Wolności na stronie internetowej www.niw.gov.pl/opp/wykaz-opp/