Asystent osoby niepełnosprawnej

ZAMÓWIENIE USŁUGI OSOBIŚCIE W BIURZE RZECZNIKA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH LUB POD NR TEL. 24 367 16 01

 

Program ma na celu skutecznie wspomagać osoby niepełnosprawne. Działania asystenta obejmują czynności umożliwiające osobie niepełnosprawnej dostęp do: rehabilitacji, świadczeń, pracy, wypoczynku, życia osobistego i rodzinnego.

  • Usługa jest odpłatna – 1zł za każdą rozpoczętą godzinę. Opłatę za pokwitowaniem pobiera Asystent.
  • Wszelkie dodatkowe koszty związane z wykonywaniem usługi „Asystent osoby niepełnosprawnej” (np. bilety wstępu do kin, teatrów, muzeów itp.) z wyjątkiem opłat za korzystanie przez Asystenta z komunikacji miejskiej, ponosi osoba korzystająca z usługi.

  • Usługa jest świadczona wyłącznie na terenie miasta Płocka.

  • Zamówienie usługi asystenta odbywa się wyłącznie za pośrednictwem Biura Rzecznika Osób Niepełnosprawnych.

  • Asystent nie świadczy usług opiekuńczych (nie pierze, nie sprząta, nie gotuje itp.).