Bon żłobkowy

Wieloletni program osłonowy na terenie Miasta Płocka „Płocki bon żłobkowy”

Celem programu jest ograniczenie zjawiska braku dostępności miejsc w żłobkach z powodów materialno-bytowych. Program jest elementem polityki społecznej Gminy-Miasto Płock w zakresie:

  • poprawy poziomu życia rodzin z dziećmi,•zapewnienia właściwej opieki dzieciom w wieku od 1 roku życia do 3 lat,
  • kształtowania właściwych podstaw rozwojowych dzieci w wieku od 1 roku życia do 3 lat.

Program „Płocki bon żłobkowy” jest programem osłonowym w rozumieniu art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia12marca 2004 roku o pomocy społecznej dotyczącym realizacji zadań własnych gminy w zakresie podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozpoznanych potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych w ramach realizacji obowiązku wynikającego z przepisu art. 17ust. 1 pkt 3 i pkt 14 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej.Program jest skierowany do mieszkańców Miasta Płock.

UCHWAŁA NR 84/V/2019RADY MIASTA PŁOCKA z dnia 28 lutego 2019 r.w sprawie przyjęcia do realizacji wieloletniego programu osłonowego na terenie Miasta Płocka„Płocki bon żłobkowy” – dokument do pobrania