Dane kontaktowe

Urząd Miasta Płocka
Wydział Kultury i Wspierania Inicjatyw Społecznych
Referat Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi i Wolontariatu

Miejskie Centrum Rozwiązywania Problemów Społecznych
ul. Misjonarska 22
09-402 Płock
tel. (24) 367 15 78
tel. (24) 367 17 32
tel. (24) 366 88 11
tel. (24) 366 77 11

e-mail: centrum.wspolpracy@plock.eu

adres strony internetowej: http://pozarzadowe.plock.eu/