Estetyka

Szanowni Państwo,

wszystkim nam zależy na tym, by żyć w zadbanym i pięknym otoczeniu. To, jak wygląda nasze miasto, wynika z decyzji i działań wielu osób – władz lokalnych, spółdzielni mieszkaniowych, przedsiębiorców oraz Państwa – właścicieli i współwłaścicieli nieruchomości, których styl oraz stan utrzymania stanowią o jakości krajobrazu miejskiego, naszej wspólnej przestrzeni.

W minionym okresie mieliśmy do czynienia ze znaczącym upowszechnieniem się prywatnej własności nieruchomości. Wiele osób, zostając właścicielami mieszkań, czy lokali usługowych stało się współodpowiedzialnymi nie tylko za własną nieruchomość, ale także za wygląd swojego miasta. Dzięki Państwa energii i determinacji wiele budynków doczekało się remontu lub modernizacji i powstało szereg nowych inicjatyw gospodarczych, co znacząco poprawiło wygląd naszego otoczenia.

Jednak nie wszystkie te realizacje powstały z poszanowaniem wspólnego dobra, jakim jest otaczająca nas przestrzeń publiczna. Jaskrawym problemem okazał się brak koordynacji rozproszonych inicjatyw remontowych – począwszy od wymiany stolarki okiennej, remontu dachu lub elewacji, a na niekontrolowanej liczbie reklam, które atakują nas ze wszystkich stron, kończąc. Skutkiem tego jest estetyczny chaos.

Aby nad nim zapanować, w sierpniu 2020 roku Rada Miasta Płocka przyjęła tzw. uchwałę krajobrazową. Jest to dokument, który określa zasady i warunki sytuowania na terenie naszego miasta tablic i urządzeń reklamowych, a także obiektów małej architektury oraz ogrodzeń. Mamy nadzieję, że wdrożenie zapisów tej uchwały znacząco wpłynie na stan wizualny otaczającej nas przestrzeni.

W trosce o jego poprawę, jako Zespół ds. Estetyki Miasta stworzyliśmy dla Państwa także wytyczne dotyczące kolorystyki budynków oraz lokalizacji ogródków gastronomicznych. Liczymy, że przygotowane zasady okażą się przydatne i ułatwią podejmowanie decyzji, z korzyścią dla Państwa oraz przestrzeni Płocka.

 

Z poważaniem

Zespół ds. Estetyki Miasta