Fundusz Dopłat w Banku Gospodarstwa Krajowego

Środki z Funduszu Dopłat w Banku Gospodarstwa Krajowego

Zadania dofinansowane ze środków budżetu państwa, w ramach programu bezzwrotnego wsparcia na budownictwo komunalne i socjalne, pochodzące ze środków Funduszu Dopłat:

Nazwa zadania: Kupno lokali mieszkalnych zlokalizowanych przy ul. Kolegialnej 27/2 m 19 i Jakubowskiego 7 m 7.

Całkowity koszt przedsięwzięcia: 397 253, 98 zł

Wartość dofinansowania: 198 626, 99 zł

Zakres zadania: Finansowe wsparcie przeznaczone na pokrycie części kosztów przedsięwzięcia polegającego na kupnie dwóch lokali mieszkalnych  zlokalizowanych przy ul. Kolegialnej 27/2 m 19 i Jakubowskiego 7 m 7, w wyniku którego powstaną 2 lokale mieszkalne wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu gminy.

Nazwa zadania: Kupno lokali mieszkalnych zlokalizowanych przy ul. Krótkiej 8 m 23, ul. Kilińskiego 27 m 2 i ul. Kolegialnej 29/2 m 10.

Całkowity koszt przedsięwzięcia: 590 027, 00 zł

Wartość dofinansowania: 295 013, 50 zł

Zakres zadania: Finansowe wsparcie przeznaczone na pokrycie części kosztów przedsięwzięcia polegającego na kupnie trzech lokali mieszkalnych zlokalizowanych przy ul. Krótkiej 8 m 23, ul. Kilińskiego 27 m 2 i ul. Kolegialnej 29/2 m 10 w wyniku którego powstaną 3 lokale mieszkalne wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu gminy.

Nazwa zadania: Remont lokali mieszkalnych zlokalizowanych przy ul. M. Skłodowskiej  – Curie 4 m 109, ul. Bielskiej 26 m 29, ul. Pszczelej 2 m 99, ul. Słodowej  m 19, ul. Pszczelej 3 m 85 .

Całkowity koszt przedsięwzięcia: 153 232, 00 zł

Wartość dofinansowania: 122 585, 60 zł

Zakres zadania: Finansowe wsparcie przeznaczone na pokrycie części kosztów przedsięwzięcia polegającego na remoncie pięciu lokali mieszkalnych zlokalizowanych  przy ul. M. Skłodowskiej  – Curie 4 m 109, ul. Bielskiej 26 m 29, ul. Pszczelej 2 m 99, ul. Słodowej  m 19, ul. Pszczelej 3 m 85 , w wyniku którego zostanie zmodernizowanych 5 lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób  gminy.

Nazwa zadania: Budowa budynku zlokalizowanego przy ul. Henryka Sienkiewicza 44

Całkowity koszt przedsięwzięcia: 4 891 413, 34 zł

Wartość dofinansowania: 4 157 701,34 zł

Zakres zadania: Finansowe wsparcie przeznaczone na pokrycie części kosztów przedsięwzięcia polegającego na finansowym udziale Beneficjenta wsparcia w budowie budynku położonego w Płocku przy ul. Henryka Sienkiewicza 44 , realizowanego przez Miejskie Towarzystwo  Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., w wyniku którego powstanie 15 lokali mieszkalnych.

Nazwa zadania: Remont lokali mieszkalnych zlokalizowanych przy ul. Stanisława Jachowicza 44 m 23, ul. Obrońców Westerplatte 7 m 10, ul. Henryka Sienkiewicza 13 B m 1, ul. Teofila Lenartowicza 23 m 3

Całkowity koszt przedsięwzięcia: 130 407, 43zł                                                                                                                

Wartość dofinansowania: 104 325, 94 zł

Zakres zadania: Finansowe wsparcie przeznaczone na pokrycie części kosztów przedsięwzięcia polegającego na remoncie czterech lokali mieszkalnych zlokalizowanych  przy: ul. Stanisława Jachowicza 44 m 23, ul. Obrońców Westerplatte 7 m 10, ul. Henryka Sienkiewicza 13 B m 1, ul. Teofila Lenartowicza 23 m 3  w wyniku którego zostaną zmodernizowane 4 lokale mieszkalne stanowiące mieszkaniowy zasób  gminy.

Nazwa zadania: Remont lokalu mieszkalnego zlokalizowanych przy ul. Kwiatka 59 m 6

Całkowity koszt przedsięwzięcia: 20 997, 00zł                                                                                                               

Wartość dofinansowania: 16 797, 60 zł

Zakres zadania: Finansowe wsparcie przeznaczone na pokrycie części kosztów przedsięwzięcia polegającego na remoncie lokalu mieszkalnego, w wyniku którego zostanie zmodernizowany lokal mieszkalny stanowiący mieszkaniowy zasób  gminy.

Nazwa zadania: Remont lokali mieszkalnych zlokalizowanych przy ul. Pszczelej 3 m 44, ul. Marii Curie Skłodowskiej 1 m 85, ul. Bartniczej 2 m 73, ul. Obrońców Westerplatte 5/1 m 5, Tumskiej 5 m 47, ul. Bukowej 40 m 1

Całkowity koszt przedsięwzięcia: 186 762,33 zł

Wartość dofinansowania: 149 409, 86 zł

Zakres zadania: Finansowe wsparcie przeznaczone na pokrycie części kosztów przedsięwzięcia polegającego na remoncie sześciu lokali mieszkalnych zlokalizowanych  przy ul. Pszczelej 3 m 44, ul. Marii Curie Skłodowskiej 1 m 85, ul. Bartniczej 2 m 73, ul. Obrońców Westerplatte 5/1 m 5, Tumskiej 5 m 47, ul. Bukowej 40 m 1 , w wyniku którego zostanie zmodernizowanych 6 lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób  gminy.

Nazwa zadania: Budowa budynku mieszkalnego przy ul. Polnej 7

Całkowity koszt przedsięwzięcia: 3 099 227, 74 zł                                                                                                               

Wartość dofinansowania: 1 394 652, 48 zł

Zakres zadania: Finansowe wsparcie przeznaczone na pokrycie części kosztów przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku mieszkalnego przy ul. Polnej 7 w  wyniku, którego powstanie 13 lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób  gminy.

Nazwa zadania: Remont lokali mieszkalnych zlokalizowanych przy ul. Krótkiej 8 m 14, ul. Słodowej 4 m 124, ul. Obrońców Westerplatte 4 m 20, ul. Kazimierza Wielkiego 4 m 14 a

Całkowity koszt przedsięwzięcia: 124 509, 12 zł

Wartość dofinansowania: 99 607, 29 zł

Zakres zadania: Finansowe wsparcie przeznaczone na pokrycie części kosztów przedsięwzięcia polegającego na remoncie czterech lokali mieszkalnych zlokalizowanych ul. Krótkiej 8 m 14, ul. Słodowej 4 m 124, ul. Obrońców Westerplatte 4 m 20, ul. Kazimierza Wielkiego 4 m 14 a w wyniku którego zostanie zmodernizowanych 4 lokale mieszkalne stanowiące mieszkaniowy zasób gminy.

Nazwa zadania: Remont lokali mieszkalnych zlokalizowanych przy ul. Gradowskiego 6 m 11,ul. Kredytowa 3 m 38, ul. Pszczela 7 m 17, ul. Pszczela 3 m 23, ul. Pszczela 2 m 203

Całkowity koszt przedsięwzięcia: 122 151, 60 zł

Wartość dofinansowania: 97 721, 28 zł

Zakres zadania: Finansowe wsparcie przeznaczone na pokrycie części kosztów przedsięwzięcia polegającego na remoncie pięciu lokali mieszkalnych zlokalizowanych przy ul. Gradowskiego 6 m 11,ul. Kredytowa 3 m 38, ul. Pszczela 7 m 17, ul. Pszczela 3 m 23, ul. Pszczela 2 m 203 w wyniku którego zostanie zmodernizowanych 5 lokali mieszkalne stanowiące mieszkaniowy zasób gminy.

Nazwa zadania: Remont lokali mieszkalnych zlokalizowanych przy ul. Tumskiej 5 m 51, ul. Kwiatka 59 m 12

Całkowity koszt przedsięwzięcia: 73 823, 90 zł

Wartość dofinansowania: 59 059, 12 zł

Zakres zadania: Finansowe wsparcie przeznaczone na pokrycie części kosztów przedsięwzięcia polegającego na remoncie dwóch lokali mieszkalnych zlokalizowanych przy ul. Tumskiej 5 m 51, ul. Kwiatka 59 m 12 w wyniku którego zostanie zmodernizowane 2 lokale mieszkalne stanowiące mieszkaniowy zasób gminy.

Nazwa zadania: Kupno lokalu powiązane z jego remontem zlokalizowanego przy ul. Gradowskiego 16 m 90

Całkowity koszt przedsięwzięcia: 141 904, 95 zł

Wartość dofinansowania: 70 952, 47 zł

Zakres zadania: Finansowe wsparcie przeznaczone na pokrycie części kosztów przedsięwzięcia polegającego na kupnie i remoncie lokalu mieszkalnego zlokalizowanego przy ul. ul. Gradowskiego 16 m 90 w wyniku którego zostanie zmodernizowany lokal mieszkalny stanowiący mieszkaniowy zasób.

Nazwa zadania: Remont lokali mieszkalnych zlokalizowanych przy ul. Popłacińskiej 42 A m 17, ul. Słowackiego 23 m 60, ul. Słodowej 4 m 8, ul. Pszczelej 3 m 109, ul. Słonecznej 62 m 9, ul. Jakubowskiego 11 m 5, ul. Słodowej 4 m 27

Całkowity koszt przedsięwzięcia: 184 590, 98 zł

Wartość dofinansowania: 147 672, 78 zł

Zakres zadania: Finansowe wsparcie przeznaczone jest na pokrycie części kosztów przedsięwzięcia polegającego na remoncie 7 lokali mieszkalnych zlokalizowanych przy ul. Popłacińskiej 42 A m 17, ul. Słowackiego 23 m 60, ul. Słodowej 4 m 8, ul. Pszczelej 3 m 109, ul. Słonecznej 62 m 9, ul. Jakubowskiego 11 m 5, ul. Słodowej 4 m 27.

Nazwa zadania: Remont lokali mieszkalnych zlokalizowanych przy ul. Padlewskiego 2 m 10, ul. Sienkiewicza 17 B m 1 a, ul. Gałczyńskiego 8 m 46

Całkowity koszt przedsięwzięcia: 82 796, 00 zł

Wartość dofinansowania: 66 236, 79 zł

Zakres zadania: Finansowe wsparcie przeznaczone jest na pokrycie części kosztów przedsięwzięcia polegającego na remoncie 3 lokali mieszkalnych zlokalizowanych przy ul. Padlewskiego 2 m 10, ul. Sienkiewicza 17 B m 1 a, ul. Gałczyńskiego 8 m 46.

Nazwa zadania: Remont lokali mieszkalnych zlokalizowanych przy: ul. Miodowej 25A m 10, ul.  Miodowej 25 A m 12, ul.  Pszczelej 7 m 60 w Płocku

Całkowity koszt przedsięwzięcia: 75 973, 76 zł                                                                                                               

Wartość dofinansowania: 60 779, 00 zł

Zakres zadania: Finansowe wsparcie przeznaczone na pokrycie części kosztów przedsięwzięcia polegającego na remoncie trzech lokali mieszkalnych zlokalizowanych  przy: ul. Miodowej 25 A m 10, ul. Miodowej 25 A m 12, ul. Pszczelej 7 m 60 w Płocku, w wyniku którego zostaną zmodernizowane 3 lokale mieszkalne stanowiące mieszkaniowy zasób  gminy.

Nazwa zadania: Remont lokali mieszkalnych zlokalizowanych przy: ul.  Bielskiej 36/1 m 33, ul. Jachowicza 44 m 1, ul. M. C. Skłodowskiej 4 m 106, ul. Kazimierza Wielkiego 4 m 21, ul. Jaśminowej 4 m 55, ul. Bartniczej 7 m 76, ul. Bartniczej 4 m 3 w Płocku.

Całkowity koszt przedsięwzięcia: 218 781, 85 zł                                                                                                               

Wartość dofinansowania: 175 025, 48, zł

Zakres zadania: Finansowe wsparcie przeznaczone na pokrycie części kosztów przedsięwzięcia polegającego na remoncie siedmiu lokali mieszkalnych zlokalizowanych  przy:  ul. Bielskiej 36/1 m 33, ul. Jachowicza 44 m 1, ul. M.C. Skłodowskiej 4 m 106, ul. Kazimierza Wielkiego 4 m 21, ul. Jaśminowej 4 m 55, ul. Bartniczej 7 m 76, ul. Bartniczej 4 m 3 w Płocku, w wyniku którego zostanie zmodernizowanych 7 lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób  gminy.

Nazwa zadania: Budowa w tym rozbudowa lub nadbudowa – 1 Maja 2 w Płocku

Całkowity koszt przedsięwzięcia: 15 494 324, 29 zł

Wartość dofinansowania: 13 170 175, 64 zł

Zakres zadania: Finansowe wsparcie przeznaczone na pokrycie części kosztów przedsięwzięcia polegającego na finansowym udziale beneficjenta wsparcia w przedsięwzięciu realizowanym przez Inwestora polegającym na tworzeniu lokali mieszkalnych na wynajem z prawem do podnajmowania, w wyniku którego zostanie utworzonych 35 lokali mieszkalnych.

Nazwa zadania: Budowa w tym rozbudowa lub nadbudowa – Sienkiewicza 46 w Płocku

Całkowity koszt przedsięwzięcia: 8 289 249, 21zł

Wartość dofinansowania: 6 987 948, 29 zł

Zakres zadania: Finansowe wsparcie przeznaczone na pokrycie części kosztów przedsięwzięcia polegającego na finansowym udziale beneficjenta wsparcia w przedsięwzięciu realizowanym przez Inwestora polegającym na tworzeniu lokali mieszkalnych na wynajem z prawem do podnajmowania, w wyniku którego zostanie utworzonych 21 lokali mieszkalnych.

Nazwa zadania: Remont lokali mieszkalnych zlokalizowanych przy ul. Miodowa 37 m 13 i Norwida 6 m 14

Całkowity koszt przedsięwzięcia: 36 880, 00 zł                                                                                                               

Wartość dofinansowania: 29 503, 99 zł

Zakres zadania: Finansowe wsparcie przeznaczone na pokrycie części kosztów przedsięwzięcia polegającego na remoncie dwóch lokali mieszkalnych zlokalizowanych   w Płocku przy ul. Miodowej 37 m 13, ul. Norwida 6 m 14  wyniku, którego zostaną zmodernizowane 2 lokale mieszkalne stanowiące mieszkaniowy zasób  gminy.

Nazwa zadania: Remont lokali mieszkalnych zlokalizowanych przy ul. Kwiatka 59 m 38, M.C. Skłodowskiej 1 m 41, Tumskiej 5 m 3, Sienkiewicza 15 A m 10

Całkowity koszt przedsięwzięcia: 150 204, 01 zł                                                                                                               

Wartość dofinansowania: 127 673, 40 zł

Zakres zadania: Finansowe wsparcie przeznaczone na pokrycie części kosztów przedsięwzięcia polegającego na remoncie czterech lokali mieszkalnych zlokalizowanych   w Płocku przy ul. Kwiatka 59 m 38, M.C. Skłodowskiej 1 m 41, Tumskiej 5 m 3, Sienkiewicza 15 A m 10    wyniku, którego zostaną zmodernizowane 4 lokale mieszkalne stanowiące mieszkaniowy zasób  gminy.