Fundusz Dopłat w Banku Gospodarstwa Krajowego

Środki z Funduszu Dopłat w Banku Gospodarstwa Krajowego

Zadania dofinansowane ze środków budżetu państwa, w ramach programu bezzwrotnego wsparcia na budownictwo komunalne i socjalne, pochodzące ze środków Funduszu Dopłat:

Nazwa zadania: Kupno lokali mieszkalnych zlokalizowanych przy ul. Kolegialnej 27/2 m 19 i Jakubowskiego 7 m 7.

Całkowity koszt przedsięwzięcia: 397 253, 98 zł

Wartość dofinansowania: 198 626, 99 zł

Zakres zadania: Finansowe wsparcie przeznaczone na pokrycie części kosztów przedsięwzięcia polegającego na kupnie dwóch lokali mieszkalnych  zlokalizowanych przy ul. Kolegialnej 27/2 m 19 i Jakubowskiego 7 m 7, w wyniku którego powstaną 2 lokale mieszkalne wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu gminy.

Nazwa zadania: Kupno lokali mieszkalnych zlokalizowanych przy ul. Krótkiej 8 m 23, ul. Kilińskiego 27 m 2 i ul. Kolegialnej 29/2 m 10.

Całkowity koszt przedsięwzięcia: 590 027, 00 zł

Wartość dofinansowania: 295 013, 50 zł

Zakres zadania: Finansowe wsparcie przeznaczone na pokrycie części kosztów przedsięwzięcia polegającego na kupnie trzech lokali mieszkalnych zlokalizowanych przy ul. Krótkiej 8 m 23, ul. Kilińskiego 27 m 2 i ul. Kolegialnej 29/2 m 10 w wyniku którego powstaną 3 lokale mieszkalne wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu gminy.

Nazwa zadania: Remont lokali mieszkalnych zlokalizowanych przy ul. M. Skłodowskiej  – Curie 4 m 109, ul. Bielskiej 26 m 29, ul. Pszczelej 2 m 99, ul. Słodowej  m 19, ul. Pszczelej 3 m 85 .

Całkowity koszt przedsięwzięcia: 153 232, 00 zł

Wartość dofinansowania: 122 585, 60 zł

Zakres zadania: Finansowe wsparcie przeznaczone na pokrycie części kosztów przedsięwzięcia polegającego na remoncie pięciu lokali mieszkalnych zlokalizowanych  przy ul. M. Skłodowskiej  – Curie 4 m 109, ul. Bielskiej 26 m 29, ul. Pszczelej 2 m 99, ul. Słodowej  m 19, ul. Pszczelej 3 m 85 , w wyniku którego zostanie zmodernizowanych 5 lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób  gminy.

Nazwa zadania: Budowa budynku zlokalizowanego przy ul. Henryka Sienkiewicza 44

Całkowity koszt przedsięwzięcia: 4 891 413, 34 zł

Wartość dofinansowania: 4 157 701,34 zł

Zakres zadania: Finansowe wsparcie przeznaczone na pokrycie części kosztów przedsięwzięcia polegającego na finansowym udziale Beneficjenta wsparcia w budowie budynku położonego w Płocku przy ul. Henryka Sienkiewicza 44 , realizowanego przez Miejskie Towarzystwo  Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., w wyniku którego powstanie 15 lokali mieszkalnych.

Nazwa zadania: Remont lokali mieszkalnych zlokalizowanych przy ul. Stanisława Jachowicza 44 m 23, ul. Obrońców Westerplatte 7 m 10, ul. Henryka Sienkiewicza 13 B m 1, ul. Teofila Lenartowicza 23 m 3

Całkowity koszt przedsięwzięcia: 130 407, 43zł                                                                                                                

Wartość dofinansowania: 104 325, 94 zł

Zakres zadania: Finansowe wsparcie przeznaczone na pokrycie części kosztów przedsięwzięcia polegającego na remoncie czterech lokali mieszkalnych zlokalizowanych  przy: ul. Stanisława Jachowicza 44 m 23, ul. Obrońców Westerplatte 7 m 10, ul. Henryka Sienkiewicza 13 B m 1, ul. Teofila Lenartowicza 23 m 3  w wyniku którego zostaną zmodernizowane 4 lokale mieszkalne stanowiące mieszkaniowy zasób  gminy.

Nazwa zadania: Remont lokalu mieszkalnego zlokalizowanych przy ul. Kwiatka 59 m 6

Całkowity koszt przedsięwzięcia: 20 997, 00zł                                                                                                               

Wartość dofinansowania: 16 797, 60 zł

Zakres zadania: Finansowe wsparcie przeznaczone na pokrycie części kosztów przedsięwzięcia polegającego na remoncie lokalu mieszkalnego, w wyniku którego zostanie zmodernizowany lokal mieszkalny stanowiący mieszkaniowy zasób  gminy.

Nazwa zadania: Remont lokali mieszkalnych zlokalizowanych przy ul. Pszczelej 3 m 44, ul. Marii Curie Skłodowskiej 1 m 85, ul. Bartniczej 2 m 73, ul. Obrońców Westerplatte 5/1 m 5, Tumskiej 5 m 47, ul. Bukowej 40 m 1

Całkowity koszt przedsięwzięcia: 186 762,33 zł

Wartość dofinansowania: 149 409, 86 zł

Zakres zadania: Finansowe wsparcie przeznaczone na pokrycie części kosztów przedsięwzięcia polegającego na remoncie sześciu lokali mieszkalnych zlokalizowanych  przy ul. Pszczelej 3 m 44, ul. Marii Curie Skłodowskiej 1 m 85, ul. Bartniczej 2 m 73, ul. Obrońców Westerplatte 5/1 m 5, Tumskiej 5 m 47, ul. Bukowej 40 m 1 , w wyniku którego zostanie zmodernizowanych 6 lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób  gminy.

Nazwa zadania: Budowa budynku mieszkalnego przy ul. Polnej 7

Całkowity koszt przedsięwzięcia: 3 099 227, 74 zł                                                                                                               

Wartość dofinansowania: 1 394 652, 48 zł

Zakres zadania: Finansowe wsparcie przeznaczone na pokrycie części kosztów przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku mieszkalnego przy ul. Polnej 7 w  wyniku, którego powstanie 13 lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób  gminy.

Nazwa zadania: Remont lokali mieszkalnych zlokalizowanych przy ul. Krótkiej 8 m 14, ul. Słodowej 4 m 124, ul. Obrońców Westerplatte 4 m 20, ul. Kazimierza Wielkiego 4 m 14 a

Całkowity koszt przedsięwzięcia: 124 673, 60 zł

Wartość dofinansowania: 99 738, 88 zł

Zakres zadania: Finansowe wsparcie przeznaczone na pokrycie części kosztów przedsięwzięcia polegającego na remoncie czterech lokali mieszkalnych zlokalizowanych ul. Krótkiej 8 m 14, ul. Słodowej 4 m 124, ul. Obrońców Westerplatte 4 m 20, ul. Kazimierza Wielkiego 4 m 14 a w wyniku którego zostanie zmodernizowanych 4 lokale mieszkalne stanowiące mieszkaniowy zasób gminy.

Nazwa zadania: Remont lokali mieszkalnych zlokalizowanych przy ul. Gradowskiego 6 m 11,ul. Kredytowa 3 m 38, ul. Pszczela 7 m 17, ul. Pszczela 3 m 23, ul. Pszczela 2 m 203

Całkowity koszt przedsięwzięcia: 122 151, 60 zł

Wartość dofinansowania: 97 721, 28 zł

Zakres zadania: Finansowe wsparcie przeznaczone na pokrycie części kosztów przedsięwzięcia polegającego na remoncie pięciu lokali mieszkalnych zlokalizowanych przy ul. Gradowskiego 6 m 11,ul. Kredytowa 3 m 38, ul. Pszczela 7 m 17, ul. Pszczela 3 m 23, ul. Pszczela 2 m 203 w wyniku którego zostanie zmodernizowanych 5 lokali mieszkalne stanowiące mieszkaniowy zasób gminy.

Nazwa zadania: Remont lokali mieszkalnych zlokalizowanych przy ul. Tumskiej 5 m 51, ul. Kwiatka 59 m 12

Całkowity koszt przedsięwzięcia: 73 823, 90 zł

Wartość dofinansowania: 59 059, 12 zł

Zakres zadania: Finansowe wsparcie przeznaczone na pokrycie części kosztów przedsięwzięcia polegającego na remoncie dwóch lokali mieszkalnych zlokalizowanych przy ul. Tumskiej 5 m 51, ul. Kwiatka 59 m 12 w wyniku którego zostanie zmodernizowane 2 lokale mieszkalne stanowiące mieszkaniowy zasób gminy.

Nazwa zadania: Kupno lokalu powiązane z jego remontem zlokalizowanego przy ul. Gradowskiego 16 m 90

Całkowity koszt przedsięwzięcia: 144 900, 76 zł

Wartość dofinansowania: 72 450, 38 zł

Zakres zadania: Finansowe wsparcie przeznaczone na pokrycie części kosztów przedsięwzięcia polegającego na kupnie i remoncie lokalu mieszkalnego zlokalizowanego przy ul. ul. Gradowskiego 16 m 90 w wyniku którego zostanie zmodernizowany lokal mieszkalny stanowiący mieszkaniowy zasób.