POPC 2014 – 2020

Szczegółowe informacje o Programie Operacyjnym Polska Cyfrowa 2014-2020 dostępne są na stronie internetowej https://www.polskacyfrowa.gov.pl/

Projekty w realizacji

Projekty zakończone

  • Zakup sprzętu komputerowego niezbędnego do realizacji podstawy programowej w formie zdalnej w Gminie Miasto Płock Podsumowanie projektu
  • Zakup sprzętu komputerowego niezbędnego do realizacji podstawy programowej w formie zdalnej w Gminie Miasto Płock - II etap Podsumowanie projektu