Szyldy na obiektach (Obszar 1)

Na obiektach dopuszcza się sytuowanie następujących szyldów:

1) Szyld na ogrodzeniu, lokalizowany w przypadku braku budynku frontowego lub oddalenia budynku lub wejścia do budynku, w którym prowadzona jest działalność o więcej niż 5,0 m od frontu nieruchomości, rozumianej jako linia zabudowy pierzei ulicy lub linia rozgraniczająca pas drogowy i granicę działki, według wskazanych poniżej warunków i zasad:

a) w formie znaków bez tła mocowanych przy pomocy śrub dystansowych lub znaków przestrzennych;

b) dopuszcza się maksymalną wysokość szyldu równą 0,5 m;

c) nakazuje się montaż szyldu wyłącznie na ogrodzeniu pełnym, murowanym, w bezpośrednim sąsiedztwie wejścia lub wjazdu na teren nieruchomości lub w pionowej osi symetrii murowanego fragmentu ogrodzenia.

2) Szyld na lambrekinach markiz zainstalowanych na elewacji budynku, nad witrynami, oknami lub wejściem do lokalu, według wskazanych poniżej warunków i zasad:

a) w formie monochromatycznych znaków bez tła, będących nazwą własną, logo lub logotypem prowadzonej działalności;

b) dopuszcza się maksymalną wysokość szyldu równą 0,15 m.

3) Szyld na kramach ulicznych, według wskazanych poniżej warunków i zasad:

a) w formie tablicy pełnej, znaków bez tła lub znaków przestrzennych;

b) dopuszcza się maksymalne pole powierzchni służącej ekspozycji reklamy nie większe od formatu drobnego.

4) Szyld na urządzeniach samoobsługowych w przestrzeni miejskiej, wolnostojących lub zintegrowanych z budynkiem, według wskazanych poniżej warunków i zasad:

a) równoległy w formie kasetonu reklamowego, tablicy pełnej, znaków bez tła lub znaków przestrzennych, zamontowany w pionowej osi symetrii urządzenia samoobsługowego;

b) prostopadły w formie kasetonu reklamowego, przy czym:

  • dopuszcza się minimalną odległość dolnej krawędzi szyldu od poziomu terenu równą 2,5 m;
  • w przypadku urządzenia zintegrowanego z budynkiem należy zachować co najmniej 1,0 m odległości od najbliższego szyldu prostopadłego;
  • w przypadku urządzenia zintegrowanego z budynkiem nakazuje się montaż szyldu na elewacji w sąsiedztwie urządzenia samoobsługowego;

c) dopuszcza się maksymalne pole powierzchni służącej ekspozycji reklamy nie większe od formatu wizytówkowego.

5) Szyld na konstrukcji ogródka gastronomicznego, według wskazanych poniżej warunków i zasad:

a) w formie tablicy pełnej, znaków bez tła lub znaków przestrzennych;

b) dopuszcza się maksymalne pole powierzchni służącej ekspozycji reklamy nie większe od formatu drobnego.

 

6) Szyld na wiacie, według wskazanych poniżej warunków i zasad:

a) w formie tablicy pełnej, znaków bez tła, znaków przestrzennych oraz kasetonu reklamowego;

b) dopuszcza się maksymalne pole powierzchni służącej ekspozycji reklamy nie większe od formatu drobnego dla wiat o powierzchni zabudowy do 50 m2 oraz nie większe od formatu małego dla wiat o powierzchni zabudowy od 50 m2 włącznie;

c) dopuszcza się montaż szyldu na każdym boku wiaty z zastrzeżeniem lit. d);

d) nakazuje się montaż szyldu w obrębie attyki zadaszenia.