Tablice reklamowe i urządzenia reklamowe na obiektach (Obszar 3)

Dopuszcza się sytuowanie tablic reklamowych nie będących szyldami:

1) Na elewacji kiosku ulicznego w formie tablicy reklamowej pełnej o maksymalnym polu powierzchni służącym ekspozycji reklamy równym 30% powierzchni elewacji, na której tablica jest umieszczona.

2) Na lambrekinach markiz zainstalowanych na elewacji budynku, nad witrynami, oknami

lub wejściem do lokalu, według wskazanych poniżej warunków i zasad:

a) w formie monochromatycznych znaków bez tła;

b) dopuszcza się maksymalną wysokość znaków równą 0,20 m.