Tablice reklamowe i urządzenia reklamowe wolnostojące (Obszar 1)

Dopuszcza się sytuowanie następujących wolnostojących, nieprzenośnych tablic reklamowych i urządzeń reklamowych nie będących szyldami:

1) Słup ogłoszeniowo-reklamowy, według wskazanych poniżej warunków i zasad:

a) dopuszcza się maksymalną całkowitą wysokość słupa równą 4,0 m, maksymalną szerokość boku prostopadłościanu lub średnicę walca równą 1,5 m mierzoną na wysokości części ekspozycyjnej;

b) należy zachować co najmniej 50,0 m odległości pomiędzy słupami.

2) Gablota ekspozycyjna typu City Light Poster (CLP), według wskazanych poniżej warunków i zasad:

a) dopuszcza się pole powierzchni służącej ekspozycji reklamy w formacie „euro size”;

b) należy zachować co najmniej 30,0 m odległości pomiędzy gablotami; dopuszcza się zmniejszenie odległości, w sytuacji gdy kilka gablot stanowi spójnie zaprojektowaną grupę, przewidzianą w obrębie danej przestrzeni miejskiej;

c) dopuszcza się gabloty ekspozycyjne typu CLP zintegrowane z wiatą przystankową, z wykluczeniem gablot przesłaniających wiaty od strony najazdowej;

d) dopuszcza się gabloty ekspozycyjne typu CLP w formie ekranów świetlnych reklamowych.

3) Znaki przestrzenne będące nazwą własną, logo lub logotypem podmiotu, inwestora zagospodarowania przestrzeni publicznej lub przestrzeni rekreacyjnej, według wskazanych poniżej warunków i zasad:

a) dopuszcza się maksymalną wysokość znaków równą 3,0 m;

b) znaki należy lokalizować na terenie założenia, które ma charakter powierzchniowy, w sposób wynikający z aranżacji zagospodarowania otoczenia.

 

Dopuszcza się sytuowanie następujących wolnostojących, przenośnych tablic reklamowych i urządzeń reklamowych nie będących szyldami:

1) Stojak reklamowy, według wskazanych poniżej warunków i zasad:

a) w formie pojedynczej tablicy pełnej, ustawionej na sztaludze, o całkowitej wysokości do 1,6 m lub w formie potykacza o całkowitej wysokości do 1,2 m;

b) konstrukcję stojaka należy wykonać z drewna lub metalu.

2) Gablota ekspozycyjna z menu prezentująca ofertę lokalu gastronomicznego, według wskazanych poniżej warunków i zasad:

a) dopuszcza się maksymalne pole powierzchni służącej ekspozycji reklamy nie większe od formatu drobnego;

c) konstrukcję gabloty należy wykonać z drewna lub metalu.

3) Tablica reklamowa na elementach wyposażenia sezonowych ogródków gastronomicznych w szczególności na lambrekinie zadaszenia ogródka, lambrekinie parasola, rollbarze, przęśle ogrodzenia, donicy wolnostojącej, krześle, stole czy leżaku oraz na lambrekinie markizy lub zadaszenia kramu ulicznego, według wskazanych poniżej warunków i zasad:

a) w formie monochromatycznych znaków bez tła;

b) dopuszcza się maksymalną wysokość znaków równą 0,2 m.

4) Reklama okolicznościowa, według wskazanych poniżej warunków i zasad:

a) w formie ekspozytora, stojaka reklamowego, windera, plakatu, nośnika pneumatycznego o powierzchni służącej ekspozycji reklamy maksymalnie formatu średniego, banera reklamowego o powierzchni służącej ekspozycji reklamy maksymalnie formatu średniego, ekranu projekcyjnego reklamowego i ekranu świetlnego reklamowego;

b) tablice reklamowe i urządzenia reklamowe należy ustawiać wyłącznie na terenie organizacji wydarzenia oraz eksponować tylko podczas trwania wydarzenia lecz nie dłużej niż przez 14