Wybory uzupełniające do Rady Mieszkańców Osiedla Miodowa

1. Uchwała nr 518/XXX/2021 Rady Miasta Płocka z dnia 29.04.2021 r. w sprawie uchwalenia Ordynacji wyborczej do jednostek pomocniczcych miasta Płocka – Rad Mieszkańców Osiedli – dokument do pobrania
2. Uchwała nr 711/XL/2022 Rady Miasta Płocka z dnia 31.03.2022 r. w sprawie zmiany uchwały nr 518/XXX/2021 Rady Miasta Płocka z dnia 29.04.2021 r. w sprawie uchwalenia Ordynacji wyborczej do jednostek pomocniczcych miasta Płocka – Rad Mieszkańców Osiedli – dokument do pobrania
3. Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej z dnia 16 sierpnia 2022 r. – dokument do pobrania
4. Wykaz ulic w Osiedlu Miodowa dla kandydatów – dokument do pobrania
5. Komunikat Miejskiej Komisji Wyborczej dot. zgłaszania kandydatów na członków RMO Miodowa – dokument do pobrania
6. Druk zgłoszenia dla kandydatów do RMO Miodowa – dokument do pobrania
7. Oświadczenie o niekaralności – dokument do pobrania
8. Informacja dot. głosowania przez pełnomocnika w wyborach uzupełniających do RMO Miodowa – Dokument do pobrania
9. Akt pełnomocnictwa do głosowania – dokument do pobrania
10. Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa – dokument do pobrania
11. Komunikat Miejskiej Komisji Wyborczej w sprawie zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych – dokument do pobrania
12. Obwieszczenie MKW o podziale miasta na obwody głosowania – wybory uzupełniające do RMO Miodowa – dokument do pobrania
13. Druk zgłoszenia dla kandydatów na członków OKW – dokument do pobrania
14. Komunikat Miejskiej Komisji Wyborczej dotyczący zgłaszania kandydatów na członków Rady Mieszkanców Osiedla Miodowa – do pobrania
15. Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej o odstąpieniu od wyborów – dokument do pobrania