Tablice reklamowe i urządzenia reklamowe na obiektach (Obszar 1)

 

Dopuszcza się sytuowanie tablic reklamowych nie będących szyldami:

1) Na elewacji kiosku ulicznego, według wskazanych poniżej warunków i zasad:

a) w formie tablicy reklamowej pełnej;

b) na obiektach zabytkowych nakazuje się lokalizację tablicy w formie stylizowanej;

c) dopuszcza się maksymalne pole powierzchni służącej ekspozycji reklamy równe 30% powierzchni elewacji, na której tablica jest umieszczona.

2) Na lambrekinach markiz zainstalowanych na elewacji budynku, nad witrynami, oknami lub wejściem do lokalu, według wskazanych poniżej warunków i zasad:

a) w formie monochromatycznych znaków bez tła, będących nazwą własną, logo lub logotypem;

b) dopuszcza się maksymalną wysokość znaków równą 0,15 m.