1,5% dla Płocka

Szanowni Państwo,
wypełniając deklaracje podatkowe często zastanawiamy się jak wykorzystywane są nasze pieniądze. Chociaż mamy tylko ograniczony wpływ na sposób rozdysponowania większości z nich, to jednak o przeznaczeniu 1,5% swojego podatku możemy zdecydować samodzielnie.

Warto skorzystać z tego przywileju i wspomóc cel, który jest bliski naszemu sercu. Wybór jest duży. Organizacje pożytku publicznego, czyli te podmioty, które mają prawo do otrzymywania 1,5%, działają na różnorodnych polach. Opiekują się tysiącami osób młodych i starych, zwierzętami, zabytkami oraz przyrodą. Dbają o upowszechnianie sportu i zachowanie dziedzictwa kulturalnego, edukację i zdrowie. Stanowią ważną część życia społecznego, która zależy w bardzo dużej mierze od naszej hojności. Dla nich liczy się każda złotówka, a nas jej przekazanie nic nie kosztuje.

Szczególnie zachęcam Państwa do przekazania 1,5% swojego podatku płockim organizacjom pożytku publicznego, które robią wiele dobrego dla naszej lokalnej społeczności. Mają one najlepsze rozeznanie co jest nam, płocczanom, potrzebne, a jednocześnie ich bliskość sprawia, że szybko i skutecznie docierają z pomocą. Przekażmy im 1,5% swojego podatku.

Andrzej Nowakowski
Prezydent Miasta Płocka

 

Wykaz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych za rok zgodnie z art. 27a ust. 1 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1327, z późn. zm.

aktualny na 10 stycznia 2024 roku

LP KRS Nazwa OPP
1 0000025247 STOWARZYSZENIE „HOSPICJUM PŁOCKIE” POD WEZW. ŚW. URSZULI LEDÓCHOWSKIEJ
2 0000037031 FUNDACJA ORLEN
3 0000042534 POLSKIE STOWARZYSZENIE DIABETYKÓW ODDZIAŁ PRZY PKN ORLEN S.A.
4 0000069061 KATOLICKIE STOWARZYSZENIE POMOCY IM. ŚW. BRATA ALBERTA
5 0000114953 PŁOCKIE STOWARZYSZENIE „KLUB ABSTYNENTÓW”
6 0000119061 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ HARCERSKIEGO ZESPOŁU PIEŚNI I TAŃCA „DZIECI PŁOCKA”
7 0000136357 STOWARZYSZENIE – TOWARZYSTWO NAUKOWE PŁOCKIE
8 0000184746 STOWARZYSZENIE POMOCY OSOBOM Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ UMYSŁOWĄ „JESTEM”
9 0000211879 REGIONALNE STOWARZYSZENIE WSCHÓD-ZACHÓD
10 0000212656 REJONOWE PŁOCKIE WODNE OCHOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE W PŁOCKU
11 0000215754 STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z AUTYZMEM „ODZYSKAĆ WIĘZI”
12 0000215779 STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM NIEPEŁNOSPRAWNYM I ICH RODZINOM „SILNI RAZEM”
13 0000223510 STOWARZYSZENIE „POMOCNA DŁOŃ” PRZY SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM NR 2 W PŁOCKU
14 0000223790 FUNDACJA „ICH DOM” – MIESZKANIA DLA MŁODZIEŻY OPUSZCZAJĄCEJ DOMY DZIECKA W PŁOCKU
15 0000226736 STOWARZYSZENIE UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU W PŁOCKU IM. JANINY CZAPLICKIEJ
16 0000227423 FUNDACJA PANACEUM
17 0000229006 POLSKIE STOWARZYSZENIE DIABETYKÓW ODDZIAŁ POWIATOWY W PŁOCKU
18 0000231127 POLSKIE STOWARZYSZENIE DIABETYKÓW KOŁO POMOCY DZIECIOM I MŁODZIEŻY Z CUKRZYCĄ W PŁOCKU
19 0000235734 STOWARZYSZENIE INICJATYW EDUKACYJNYCH „DELTA”
20 0000247597 MAZOWIECKIE STOWARZYSZENIE PRACY DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH „DE FACTO”
21 0000265247 STOWARZYSZENIE EDUKACYJNO-ARTYSTYCZNE „OTO JA”
22 0000251852 ORATORIUM IM. ŚW. DOMINIKA SAVIO
23 0000271735 „STOWARZYSZENIE TEATR PER SE”
24 0000288818 STOWARZYSZENIE WOLONTARIUSZY „KAPITAŁ LUDZKI”
25 0000291419 CHORĄGIEW MAZOWIECKA ZWIĄZKU HARCERSTWA POLSKIEGO
26 0000291419 – cel szczegółowy: Hufiec ZHP Płock CHORĄGIEW MAZOWIECKA ZWIĄZKU HARCERSTWA POLSKIEGO – HUFIEC ZHP PŁOCK IM. OBROŃCÓW PŁOCKA 1920 ROKU
27 0000296823 „BANK ŻYWNOŚCI W PŁOCKU” – ZWIĄZEK STOWARZYSZEŃ
28 0000303201 „STOWARZYSZENIE INTEGRACYJNY KLUB TENISA W PŁOCKU”
29 0000334562 PŁOCKA LOKALNA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA
30 0000343876 CENTRUM PSYCHOLOGICZNO-PASTORALNE „METANOIA”
31 0000349425 FUNDACJA CARITAS DIECEZJI PŁOCKIEJ
32 0000355598 STOWARZYSZENIE RODZICÓW, NAUCZYCIELI I PRZYJACIÓŁ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NUMER 12 W PŁOCKU POD NAZWĄ „SZKOŁA POD BRZOZAMI”
33 0000369501 STOWARZYSZENIE POMOCY RODZINOM „TYGIEL”
34 0000417068 FUNDACJA NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA „FENIKS”
35 0000568706 TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI ODDZIAŁ MIEJSKO-POWIATOWY W PŁOCKU
36 0000621162 WISŁA PŁOCK SEKCJA PIŁKI SIATKOWEJ
37 0000702130 PŁOCKIE TOWARZYSTWO POMOCY ZWIERZĘTOM ARKA
38 0000152376 TEEN CHALLENGE CHRZEŚCIJAŃSKA MISJA SPOŁECZNA

Cel szczegółowy: Oddział TC Płock

39 0000225587 POLSKI CZERWONY KRZYŻ

Cel szczegółowy: Oddział Rejonowy w Płocku

40 0000154454 TOWARZYSTWO OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI W POLSCE

Cel szczegółowy: Oddział w Płocku

41 0000216768 FUNDACJA „FUNDUSZ LOKALNY ZIEMI PŁOCKIEJ – MŁODZI RAZEM”
42 0000270261 FUNDACJA STUDENCKA „MŁODZI – MŁODYM”

Cel szczegółowy: KŻ PETROCHEMIA 13056

43 0000057720 Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej

Cel szczegółowy: MAZ-Obw.Płock

Wykaz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania w 2024 roku 1,5 proc. podatku dochodowego od osób fizycznych za 2023 rok powstał w oparciu o informacje sporządzone  przez Narodowy Instytut Wolności na stronie internetowej www.niw.gov.pl/opp/wykaz-opp/


Do rozliczenia PIT w Płocku za 2023 roku można wykorzystać program przygotowany w ramach projektu „Wspieraj lokalnie”, który można znaleźć w TYM MIEJSCU.

Rozlicz PIT w Płocku

Projekt „Wspieraj lokalnie” realizuje Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl Łatwe podatki.