1,5% dla Płocka

Szanowni Państwo,
wypełniając deklaracje podatkowe często zastanawiamy się jak wykorzystywane są nasze pieniądze. Chociaż mamy tylko ograniczony wpływ na sposób rozdysponowania większości z nich, to jednak o przeznaczeniu 1,5% swojego podatku możemy zdecydować samodzielnie.

Warto skorzystać z tego przywileju i wspomóc cel, który jest bliski naszemu sercu. Wybór jest duży. Organizacje pożytku publicznego, czyli te podmioty, które mają prawo do otrzymywania 1,5%, działają na różnorodnych polach. Opiekują się tysiącami osób młodych i starych, zwierzętami, zabytkami oraz przyrodą. Dbają o upowszechnianie sportu i zachowanie dziedzictwa kulturalnego, edukację i zdrowie. Stanowią ważną część życia społecznego, która zależy w bardzo dużej mierze od naszej hojności. Dla nich liczy się każda złotówka, a nas jej przekazanie nic nie kosztuje.

Szczególnie zachęcam Państwa do przekazania 1,5% swojego podatku płockim organizacjom pożytku publicznego, które robią wiele dobrego dla naszej lokalnej społeczności. Mają one najlepsze rozeznanie co jest nam, płocczanom, potrzebne, a jednocześnie ich bliskość sprawia, że szybko i skutecznie docierają z pomocą. Przekażmy im 1,5% swojego podatku.

Andrzej Nowakowski
Prezydent Miasta Płocka

 

Wykaz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych za rok zgodnie z art. 27a ust. 1 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1327, z późn. zm.

aktualny na 10 stycznia 2023 roku

LP KRS Nazwa OPP
1 0000025247 STOWARZYSZENIE „HOSPICJUM PŁOCKIE” POD WEZW. ŚW. URSZULI LEDÓCHOWSKIEJ
2 0000037031 FUNDACJA ORLEN
3 0000042534 POLSKIE STOWARZYSZENIE DIABETYKÓW ODDZIAŁ PRZY PKN ORLEN S.A.
4 0000069061 KATOLICKIE STOWARZYSZENIE POMOCY IM. ŚW. BRATA ALBERTA
5 0000114953 PŁOCKIE STOWARZYSZENIE „KLUB ABSTYNENTÓW”
6 0000119061 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ HARCERSKIEGO ZESPOŁU PIEŚNI I TAŃCA „DZIECI PŁOCKA”
7 0000136357 STOWARZYSZENIE – TOWARZYSTWO NAUKOWE PŁOCKIE
8 0000184746 STOWARZYSZENIE POMOCY OSOBOM Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ UMYSŁOWĄ „JESTEM”
9 0000211879 REGIONALNE STOWARZYSZENIE WSCHÓD-ZACHÓD
10 0000212656 REJONOWE PŁOCKIE WODNE OCHOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE W PŁOCKU
11 0000215754 STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z AUTYZMEM „ODZYSKAĆ WIĘZI”
12 0000215779 STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM NIEPEŁNOSPRAWNYM I ICH RODZINOM „SILNI RAZEM”
13 0000223510 STOWARZYSZENIE „POMOCNA DŁOŃ” PRZY SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM NR 2 W PŁOCKU
14 0000223790 FUNDACJA „ICH DOM” – MIESZKANIA DLA MŁODZIEŻY OPUSZCZAJĄCEJ DOMY DZIECKA W PŁOCKU
15 0000226736 STOWARZYSZENIE UNIWERSYSTETU TRZECIEGO WIEKU W PŁOCKU IM. JANINY CZAPLICKIEJ
16 0000227423 FUNDACJA PANACEUM
17 0000229006 POLSKIE STOWARZYSZENIE DIABETYKÓW ODDZIAŁ POWIATOWY W PŁOCKU
18 0000231127 POLSKIE STOWARZYSZENIE DIABETYKÓW KOŁO POMOCY DZIECIOM I MŁODZIEŻY Z CUKRZYCĄ W PŁOCKU
19 0000235734 STOWARZYSZENIE INICJATYW EDUKACYJNYCH „DELTA”
20 0000247597 MAZOWIECKIE STOWARZYSZENIE PRACY DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH „DE FACTO”
21 0000265247 STOWARZYSZENIE EDUKACYJNO-ARTYSTYCZNE „OTO JA”
22 0000271735 „STOWARZYSZENIE TEATR PER SE”
23 0000288818 STOWARZYSZENIE WOLONTARIUSZY „KAPITAŁ LUDZKI”
24 0000291419 CHORĄGIEW MAZOWIECKA ZWIĄZKU HARCERSTWA POLSKIEGO
25 0000291419 – cel szczegółowy: Hufiec ZHP Płock CHORĄGIEW MAZOWIECKA ZWIĄZKU HARCERSTWA POLSKIEGO – HUFIEC ZHP PŁOCK IM. OBROŃCÓW PŁOCKA 1920 ROKU
26 0000296823 „BANK ŻYWNOŚCI W PŁOCKU” – ZWIĄZEK STOWARZYSZEŃ
27 0000303201 „STOWARZYSZENIE INTEGRACYJNY KLUB TENISA W PŁOCKU”
28 0000334562 PŁOCKA LOKALNA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA
29 0000343876 CENTRUM PSYCHOLOGICZNO-PASTORALNE „METANOIA”
30 0000349425 FUNDACJA CARITAS DIECEZJI PŁOCKIEJ
31 0000355598 STOWARZYSZENIE RODZICÓW, NAUCZYCIELI I PRZYJACIÓŁ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NUMER 12 W PŁOCKU POD NAZWĄ „SZKOŁA POD BRZOZAMI”
32 0000369501 STOWARZYSZENIE POMOCY RODZINOM „TYGIEL”
33 0000417068 FUNDACJA NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA „FENIKS”
34 0000568706 TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI ODDZIAŁ MIEJSKO-POWIATOWY W PŁOCKU
35 0000621162 WISŁA PŁOCK SEKCJA PIŁKI SIATKOWEJ
36 0000702130 PŁOCKIE TOWARZYSTWO POMOCY ZWIERZĘTOM ARKA
37 0000152376
TEEN CHALLENGE CHRZEŚCIJAŃSKA MISJA SPOŁECZNA
Cel szczegółowy: Oddział TC Płock
38 0000225587
POLSKI CZERWONY KRZYŻ
Cel szczegółowy: Oddział Rejonowy w Płocku

Wykaz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania w 2023 roku 1,5 proc. podatku dochodowego od osób fizycznych za 2022 rok powstał w oparciu o informacje sporządzone  przez Narodowy Instytut Wolności na stronie internetowej www.niw.gov.pl/opp/wykaz-opp/


Do rozliczenia PIT w Płocku w 2023 roku można wykorzystać program przygotowany w ramach projektu „Wspieraj lokalnie”, który można znaleźć w TYM MIEJSCU.

Rozlicz PIT w Płocku

Projekt „Wspieraj lokalnie” realizuje Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl Łatwe podatki.