Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego

tel. 24 367 15 70
tel. 24 367 15 68
tel. 24 367 15 69

Zgromadzenia publiczne

Zamiar zorganizowania zgromadzenia należy zgłosić do gminy lub centrum zarządzania kryzysowego. Można też nie zgłaszać go wcale (zgromadzenia publiczne) lub próbować uzyskać zgodę wojewody na zgromadzenie cykliczne. Organizatorzy manifestacji mają określone obowiązki, a pomiędzy poszczególnymi zgromadzeniami istnieje hierarchia.

Przepisy o zgromadzeniach publicznych zawarte są w ustawie – Prawo o zgromadzeniach.

Organizatorem zgromadzenia może być każdy. Oznacza to, że może być to osoba fizyczna (osoba prywatna) jeśli ma pełną zdolność do czynności prawnych. Organizatorem może też być osoba prawna (a więc również organizacja pozarządowa). Zgłaszając zgromadzenie podajemy dane organizatora.

Ustawa – Prawo o zgromadzeniach opisuje trzy rodzaje zgromadzeń:

  1. Zgromadzenia zgłaszane w trybie zwykłym lub uproszczonym
  2. Zgromadzenia spontaniczne
  3. Zgromadzenia cykliczne

Z rodzajem zgromadzenia związane są różne formy jego zgłaszania lub uzyskiwania zgody.

Poradnik „CO MUSISZ WIEDZIEĆ ZANIM ZORGANIZUJESZ LUB PÓJDZIESZ NA DEMONSTRACJĘ?


Informacje o zgromadzeniach publicznych w Płocku
sprawdź aktualnie zgłoszone zgromadzenia

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Płocka