Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego

tel. 24 367 15 70
tel. 24 367 15 68
tel. 24 367 15 69

Zalecenia dla ludności

Przedstawiamy instrukcje postępowania w wypadku zagrożeń powódź, huragan, awaria w zakładzie przemysłowym, niebezpieczne substancje chemiczne: Do pobrania – Zalecenia dla ludności


Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Płocka