Winiary

Osiedle Winiary

Kontakt mailowy: rmo-winiary@plock.eu

Kontakt telefoniczny: 603-605-691

Korespondencję dla Rady należy przesyłać za pośrednictwem Wydziału Obsługi Rady Miasta, Urząd Miasta, pl. Stary Rynek 1, pok. 208, tel. 24-367-17-73.


Skład Rady Mieszkańców Osiedla

(aktualny na 4grudnia 2023 roku)

 1. Drozdowska Justyna Anna – Przewodnicząca Zarządu
 2. Fyk Tomasz
 3. Janecka-Dziedziela Katarzyna
 4. Krysiak-Maik Ilona Gabriela – Zastępca Przewodniczącej Zarządu
 5. Krysiak Marcin
 6. Leszczyńska Milena
 7. Leszczyński Bartosz – Przewodniczący Rady
 8. Leszczyński Piotr – Członek Zarządu
 9. Ludwicka Edyta – Sekretarz Zarządu
 10. Malinowski Tomasz
 11. Pietrzak Magdalena – Zastępca Przewodniczącego Rady
 12. Pietrzak Paweł Franciszek
 13. Pikulska Anita – Sekretarz Rady
 14. Rakowski Rafał – Skarbnik Zarządu
 15. Stellak Michał

Sprawozdania za 2023 rok

Sprawozdanie rzeczowo-finansowe os. Winiary

Do pobrania: Sprawozdanie merytoryczne os. Winiary

Sprawozdania za 2022 rok

Do pobrania: Sprawozdanie merytoryczne os. Winiary

Do pobrania: sprawozdanie rzeczowo-finansowe os. Winiary

Sprawozdania za 2019 r.

Do pobrania: Sprawozdanie rzeczowo-finansowe

Do pobrania: Sprawozdanie merytoryczne