Miejscowe plany – w opracowaniu

Opracowywanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w znacznym stopniu uzależnione jest od Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Plany miejscowe stanowią uszczegółowienie kierunków rozwoju miasta wyznaczonych w Studium. W myśl art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym opracowywane przez Gminę miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego nie mogą naruszać ustaleń studium.

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego - w opracowaniu

Obecnie Gmina prowadzi prace nad sporządzeniem 14 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:

1 – Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Bielska – Sierpecka” w Płocku
2 – Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Stare Miasto” w Płocku
2aMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Stare Miasto” w Płocku część I
2bMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Stare Miasto” w Płocku część II
3 – Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Żyzna-Boryszewska” w Płocku
4 – Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Graniczna-Otolińska” w Płocku
5 – Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Kutnowska – Łącka – Góry w Płocku
6 – Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Łącka – Browarna w Płocku
7 – Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Nowe Trzepowo” w Płocku
8 – Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Orlen – Wschód” w Płocku
8a – Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Orlen – Wschód” w Płocku część II
9 – Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Kwiatka – Królewiecka” w Płocku
10Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Filtrowa – Popiełuszki” w Płocku
11Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Lisia – Parcele” w Płocku
12Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Spółdzielcza – Gradowskiego” w Płocku
13Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Ciechomickiej i Janówek w Płocku