Miejscowe plany – w opracowaniu

Opracowywanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w znacznym stopniu uzależnione jest od Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Plany miejscowe stanowią uszczegółowienie kierunków rozwoju miasta wyznaczonych w Studium. W myśl art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym opracowywane przez Gminę miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego nie mogą naruszać ustaleń studium.

Granice planów w opracowaniu - mapa

Obecnie Gmina prowadzi prace nad sporządzeniem 11 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:

 1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Bielska – Sierpecka” w Płocku
 2. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Stare Miasto” w Płocku
  2a – Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Stare Miasto” w Płocku część I
  2b – Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Stare Miasto” w Płocku część II
 3. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Żyzna-Boryszewska” w Płocku
 4. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Graniczna-Otolińska” w Płocku
 5. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Narodowych Sił Zbrojnych w Płocku
 6. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Kutnowska – Łącka – Góry w Płocku
 7. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Łącka – Browarna w Płocku
 8. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Braci Jeziorowskich w Płocku
 9. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Nowe Trzepowo” w Płocku
 10. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Orlen – Wschód” w Płocku