Szlak im. Świętego Huberta

  • PŁOCK BOROWICZKI Cukrownia (0,0)
    – CEKANOWO LAS (2,5) – SŁUPNO (5,5)
    – SZELIGI (9,5) – BOROWICE (13,5)
    – MISZEWO MUROWANE (16,0)- BIAŁOBRZEGI (18 km)

Na szlaku zabytki architektury murowanej i drewnianej. W Cekanowie, w lesie znajduje się wiata turystyczna i kapliczka św. Huberta, ufundowana myśliwym przez Władysława Włodkowskiego w 1938 r. W Słupnie kościół parafialny, drewniany z 1753 r., główny ołtarz z początku XVII w., barokowe ołtarze boczne i obrazy z XVII i XVIII w. W Szeligach dobrze zachowane grodzisko, położone na lewym brzegu malowniczej doliny strugi Słupianki, zwane „Zamkową Górą”. W Borowicach znajduje się dwór murowany z przełomu XIX i XX wieku oraz park z pięknym, różnorodnym drzewostanem.

W Miszewie Murowanym kościół zbudowany w latach 1441-1444. Wewnątrz kościoła gotyckie sklepienie krzyżowe, ołtarze rokokowe z II poł. XVIII w. , krucyfiks w ołtarzu głównym, ambona. Ponadto zespół dworski z II poł. XIX w., oraz park geometryczno-krajobrazowy z 1750 r. Koniec szlaku na przystanku PKS w Białobrzegach (na szosie Płock – Wyszogród).

Szlak nadaje się do uprawiania turystyki rowerowej.