Zalecenia dla ludności

Przedstawiamy instrukcje postępowania w wypadku zagrożeń powódź, huragan, awaria w zakładzie przemysłowym, niebezpieczne substancje chemiczne: Do pobrania – Zalecenia dla ludności