Wymagane dokumenty

Wymagane i dodatkowe dokumenty w programie „Mieszkanie dla seniora

Wymagane dokumenty

  1. Wniosek o wynajęcie lokalu mieszkalnego w programie „Mieszkanie dla seniora. Wniosek Mieszkanie dla seniora  i Załącznik nr 1 do wniosku Mieszkanie dla Senior – do pobrania  oraz  Załącznik nr 2 do wniosku Mieszkanie dla Seniora — poręczyciel – do pobrania do pobrania również w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w Biurze Obsługi Klienta, stanowisko nr 5 (wejście od ul. Zduńskiej 3).
  2. Dowody osobiste wszystkich pełnoletnich osób.
  3. Zaświadczenie wszystkich pełnoletnich osób o dochodach wydane przez organy podatkowe za poprzedni rok podatkowy oraz osób niepełnoletnich jeżeli osiągają dochód.
  4. Dokument potwierdzający otrzymywanie świadczenia pielęgnacyjnego.
  5. Orzeczenie sądu, ugoda sądowa ustalające wysokość alimentów lub zaświadczenie o wypłacaniu świadczenia alimentacyjnego z Funduszu alimentacyjnego

Dodatkowe dokumenty:

  • orzeczenia potwierdzające niepełnosprawności
  • dokument potwierdzający obowiązek zapewnienia przez Gminę Miasto Płock do zapewnienia lokalu zamiennego wraz z decyzją organu nadzoru budowlanego w przypadku, gdy budynek nie jest w mieszkaniowym zasobie gminnym
  • dokument potwierdzający fakt i okres zamieszkiwania osób pełnoletnich w Płocku
  • zaświadczenie pochodzące od organizacji pożytku publicznego potwierdzające prowadzenie, od co najmniej dwóch lat, nieodpłatnej działalności w organizacjach pożytku publicznego na terenie Płocka,

Informacja na podstawie Uchwały nr 915/LII/2023 Rady Miasta Płocka z dnia 30 marca 2023 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 433/XXV/2020 Rady Miasta Płocka z dnia 26 listopada 2020 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Płock

Uwaga: sprawę należy załatwić osobiście lub przez osobę posiadającą pełnomocnictwo z podpisem notarialnie poświadczonym.