Akty prawne

Akty prawne regulujące transport publiczny

dokumenty do pobrania

Ustawy

Taryfa przewozowa

1. Taryfa – Uchwała Rady Miasta Płocka nr 398/XXV/2012 z dnia 26 czerwca 2012 roku – obowiązuje od 1 sierpnia 2012 roku

2. UCHWAŁA NR 157/IX/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 30 czerwca 2015 roku zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego świadczone przez Komunikację Miejską – Płock Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku oraz w sprawie sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych i opłaty manipulacyjnej

3. UCHWAŁA NR 520/XXX/2017 RADY MIASTA PŁOCKA z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego świadczone przez Komunikację Miejską – Płock Sp. z o. o. z siedzibą w Płocku oraz w sprawie sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych i opłaty manipulacyjnej

4. Uchwała nr 338/XIX/2016 Rady Miasta Płocka z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego świadczone przez Komunikację Miejską – Płock Sp. z o. o. z siedzibą w Płocku oraz w sprawie sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych i opłaty manipulacyjnej

5. Zarządzenie Nr 481/2019 Prezydenta Miasta Płockaz dnia 23 kwietnia 2019 roku w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe w komunikacji miejskiej, w ramach usługi transportu publicznego realizowanej przez Gminę – Miasto Płock

6. Zarządzenie Nr 484/2019 Prezydenta Miasta Płockaz dnia 25 kwietnia 2019 roku zmieniające zarządzenie w  sprawie ustalenia cen  za usługi  przewozowe w  komunikacji miejskiej,  w  ramach   usługi   transportu  publicznego  realizowanej  przez  Gminę –   Miasto Płock

7. Zarządzenie Nr 637/2019 Prezydenta Miasta Płockaz dnia 19 czerwca 2019 roku zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe w komunikacji miejskiej, w ramach usługi transportu publicznego realizowanej przez Gminę – Miasto Płock

Uchwała – przepisy porządkowe

1. Przepisy porządkowe dla gminnego transportu zbiorowego – Uchwała Rady Miasta Płocka nr 401/XXV/2012 z dnia 26 czerwca 2012 roku – obowiązuje od 1 sierpnia 2012 roku

2. Uchwała nr 617/XXXVI/2013 Rady Miasta Płocka z dnia 25 czerwca 2013 roku w sprawie: zmiany uchwały w sprawie określenia przepisów porządkowych dla gminnego transportu zbiorowego

3. Uchwała nr 760/XLV/2014 Rady Miasta Płocka z dnia 25 marca 2014 roku w sprawie: zmiany uchwały w sprawie określenia przepisów porządkowych dla gminnego transportu zbiorowego

4. Uchwała nr 158/IX/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 30 czerwca 2015 roku zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przepisów porządkowych dla gminnego transportu zbiorowego.

5. Uchwała nr 339/XIX/2016 RADY MIASTA PŁOCKA z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia przepisów porządkowych dla gminnego transportu zbiorowego

6. Uchwała nr 362/XX/2016 RADY MIASTA PŁOCKA z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia przepisów porządkowych dla gminnego transportu zbiorowego6.


Ulgi
  1. Zarządzenie Nr 4346/2018 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie ustalenia osób uprawnionych do bezpłatnych oraz ulgowych przejazdów środkami komunikacji miejskiej, w ramach usługi transportu publicznego realizowanej przez Gminę–Miasto Płock
  2. Zarządzenie Nr 4383/2018 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 10 lipca 2018 roku zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia osób uprawnionych do bezpłatnych oraz ulgowych przejazdów środkami komunikacji miejskiej, w ramach usługi transportu publicznego realizowanej przez Gminę – Miasto Płock
  3. Zarządzenie Nr 175/2019 Prezydenta Miasta Płockaz dnia 10 stycznia 2019 roku zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia osób uprawnionych do bezpłatnych oraz ulgowych przejazdów środkami komunikacji miejskiej, w ramach usługi transportu publicznego realizowanej przez Gminę–Miasto Płock

Uchwała – granice stref
  1. Granice stref taryfowych – uchwała nr 399/XXV/2012 z dnia 26 czerwca 2012 roku – od 1 sierpnia 2012 roku
  2. Uchwała nr 169/IX/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 30 czerwca 2015 roku zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stref taryfowych na obszarze objętym usługami przewozowymi środkami lokalnego transportu zbiorowego świadczonymi przez Komunikację Miejską Płock Sp z o.o. z siedzibą w Płocku na liniach komunikacyjnych objętych porozumieniami międzygminnymi, których realizację powierzono Gminie – Miasto Płock na mocy porozumień międzygminnych.
  3. UCHWAŁA NR 693/XXXIX/2017 RADY MIASTA PŁOCKA z dnia 28 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stref taryfowych na obszarze objętym usługami przewozowymi środkami lokalnego transportu zbiorowego świadczonymi przez Komunikację Miejską Płock Sp z o.o. z siedzibą w Płocku na liniach komunikacyjnych objętych porozumieniami międzygminnymi, których realizację powierzono Gminie-Miasto Płock na mocy porozumień międzygminnych

Nadawanie nazw przystanków

  1. Zarządzenie Nr 831/2019 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 06 września 2019 roku w  sprawie  zasad  stosowanych  przy  nadawaniu  i  zmienianiu  nazw  przystanków komunikacyjnych w sieci publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Płock