Akty prawne

autobusy

Akty prawne regulujące transport publiczny

Ustawy:


Taryfa przewozowa:

 1. Taryfa – Uchwała Rady Miasta Płocka nr 398/XXV/2012 z dnia 26 czerwca 2012 roku – obowiązuje od 1 sierpnia 2012 roku
 2. Uchwała nr 157/IX/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 30 czerwca 2015 roku zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego świadczone przez Komunikację Miejską – Płock Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku oraz w sprawie sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych i opłaty manipulacyjnej
 3. Uchwała nr 520/XXX/2017 Rady Miasta Płocka z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego świadczone przez Komunikację Miejską – Płock Sp. z o. o. z siedzibą w Płocku oraz w sprawie sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych i opłaty manipulacyjnej
 4. Uchwała nr 338/XIX/2016 Rady Miasta Płocka z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego świadczone przez Komunikację Miejską–Płock Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku oraz w sprawie sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych i opłaty manipulacyjnej
 5. Zarządzenie Nr 1719/2020 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 28 sierpnia 2020 roku w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe w komunikacji miejskiej, w ramach usługi transportu publicznego realizowanej przez Gminę-Miasto Płock.
 6. Zarządzenie Nr 3101/22 z dnia 28 stycznia 2022r. w sprawie ustalenia cennika opłat za usługi przewozowe w komunikacji miejskiej, w ramach usługi transportu publicznego realizowanej przez Gminę – Miasto Płock

Uchwała – przepisy porządkowe:

 1. Przepisy porządkowe dla gminnego transportu zbiorowego:

UCHWAŁA Nr 497/XXIX/2021 RADY MIASTA PŁOCKA z dnia 25 marca 2021r. w sprawie ustalenia przepisów porządkowych dla gminnego transportu zbiorowego

Zarządzenie Nr 2344/21 z dnia 30 kwietnia 2021r. w sprawie Regulaminu przewozu obowiązującego w lokalnym transporcie zbiorowym organizowanym przez Gminę – Miasto Płock.

Zarządzenie Nr 2523/21 z dnia 08 lipca 2021r. w sprawie zmiany Regulaminu przewozu obowiązującego w lokalnym transporcie zbiorowym organizowanym przez Gminę- Miasto Płock


Ulgi:

 1. Zarządzenie Nr 5104/24 z dnia 19 kwietnia 2024r. w sprawie ustalenia osób uprawnionych do bezpłatnych oraz ulgowych przejazdów środkami komunikacji miejskiej, w ramach usługi transportu publicznego realizowanej przez Gminę – Miasto Płock
 2. Zarządzenie Nr 71/2024 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 12 czerwca 2024 roku zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia osób uprawnionych do bezpłatnych oraz ulgowych przejazdów środkami komunikacji miejskiej, w ramach usługi transportu publicznego realizowanej przez Gminę – Miasto Płock.

Uchwała – granice stref:

 1. Granice stref taryfowych – Uchwała nr 399/XXV/2012 z dnia 26 czerwca 2012 roku – od 1 sierpnia 2012 roku
 2. Uchwała nr 169/IX/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 30 czerwca 2015 roku zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stref taryfowych na obszarze objętym usługami przewozowymi środkami lokalnego transportu zbiorowego świadczonymi przez Komunikację Miejską Płock Sp z o.o. z siedzibą w Płocku na liniach komunikacyjnych objętych porozumieniami międzygminnymi, których realizację powierzono Gminie – Miasto Płock na mocy porozumień międzygminnych
 3. Uchwała nr 693/XXXIX/2017 Rady Miasta Płocka z dnia 28 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stref taryfowych na obszarze objętym usługami przewozowymi środkami lokalnego transportu zbiorowego świadczonymi przez Komunikację Miejską Płock Sp z o.o. z siedzibą w Płocku na liniach komunikacyjnych objętych porozumieniami międzygminnymi, których realizację powierzono Gminie-Miasto Płock na mocy porozumień międzygminnych

Nadawanie nazw przystanków:

 1. Zarządzenie Nr 831/2019 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 06 września 2019 roku w sprawie zasad stosowanych przy nadawaniu i zmienianiu nazw przystanków komunikacyjnych w sieci publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy-Miasto Płock

Sprawozdania i raporty:

Sprawozdanie zbiorcze z realizacji zobowiązań z tytułu świadczenia podstawowych usług publicznych w Komunikacji Miejskiej w 2023 r.

Archiwum sprawozdań zbiorczych z realizacji zobowiązań z tytułu świadczenia podstawowych usług publicznych w komunikacji miejskiej


Plan transportowy


Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne projektu „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Miasta Płocka i gmin, z którymi zawarto porozumienia międzygminne w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego na lata 2023-2030 (aktualizacja)” – zajrzyj na TĘ STRONĘ