Kontakt

Urząd Miasta Płocka, pl. Stary Rynek 1

Kontakt e-mail: info@plock.eu

Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców:

tel. 24 364 55 55, e-mail: bim@plock.eu

Adres skrzynki ePUAP dla Gminy-Miasto Płock:
/efixd3031y/skrytka

Biuro Obsługi Klienta (wejście od ulicy Zduńskiej 3)

 • Geodezja
 • Architektura i Budownictwo
 • Mieszkania Komunalne
 • Ochrona Środowiska, Gospodarka Komunalna

Godziny obsługi klientów:
poniedziałek, wtorek, środa 8:00 – 15:30,
czwartek 9:00 – 17:30,
piątek 9:00 – 15:30,
oraz każda druga sobota miesiąca 8:00 – 15:30.

Godziny pracy Urzędu Miasta Płocka:
poniedziałek, wtorek, środa 7:30 – 15:30,
czwartek 8:30 – 17:30,
piątek 8:30 – 15:30,
oraz każda druga sobota miesiąca 7:30 – 15:30.

Urząd Miasta Płocka, al. Piłsudskiego 6

 • Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów
 • Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
 • Wydział Ewidencji i Spraw Obywatelskich:
  • Referat Spraw Obywatelskich
   tel. 24 364 55 55
  • Referat Komunikacji
   tel. 24 364 55 55
  • Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej
   tel. 24 364 55 55

Godziny obsługi klientów:
od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 17:00,
oraz każda druga sobota miesiąca w godz. 8.00 – 15.00.

Komunikator Miejski
"Localspot"

Komunikator, dostępny pod linkiem https://localspot.pl/city/plock, służy do zgłaszania spraw czy zauważonych awarii i usterek w kategoriach:

 • drogi i chodniki, oświetlenie uliczne
 • komunikacja publiczna
 • nielegalne wysypiska
 • odśnieżanie
 • odbiór odpadów komunalnych
 • utrudnienia dla osób z niepełnosprawnościami
 • wodno-kanalizacyjne
 • zakłócanie porządku, dewastacja
 • zanieczyszczenie powietrza
 • zieleń miejska
 • zwierzęta
 • nieprawidłowe parkowanie
 • wolne wnioski i inne

Jest też dostępny w postaci aplikacji na smartfony z systemem iOS i Android

Urząd Stanu Cywilnego

ul. Kolegialna 9
tel. 24 364 55 55

Godziny pracy:
poniedziałek, wtorek, środa 8:00 – 15:00,
czwartek 9:00 – 17:00,
piątek 9:00 – 15:00,
każda druga sobota miesiąca 8:00 – 15:00.

Gmina Miasto Płock

pl. Stary Rynek 1
09-400 Płock
NIP: 774-31-35-712
Regon: 611016086
e-mail: info@plock.eu

Kontakt dla mediów

Referat Informacji Miejskiej
tel. 24 367 16 00, e-mail: media@plock.eu

Korespondencja z Urzędu Miasta Płocka

Pisma urzędu miasta dostarczane są przez gońców. Gdy goniec nie zastanie adresata w domu, pozostawia zawiadomienie o niedoręczonej korespondencji. Pismo można odebrać w ciągu 7 dni, począwszy od następnego dnia roboczego, od godz. 11:00 w Urzędzie Miasta Płocka (wejście od ul. Zduńskiej 3), parter, pokój B-7.

Godziny pracy Zespołu Gońców:

 • wydawanie korespondencji: poniedziałek, wtorek, środa: 8:00 – 15:30, czwartek 9:00 – 17:30, piątek: 9:00 – 15:30.
 • tel. 24 367 16 39: poniedziałek, wtorek, środa: 8:00-15:30, czwartek 9:00 – 17:30, piątek: 9:00-15:30.