Sprawy realizowane w Urzędzie Miasta Płocka

Zarezerwuj wizytę

Rezerwacja internetowa dotyczy spraw związanych z rejestracją pojazdów, dowodami rejestracyjnymi, uprawnieniami kierowców, meldunkami/dowodami osobistymi oraz działalnością gospodarczą.

Sprawy realizowane przy al. Piłsudskiego 6

Sprawy realizowane przy pl. Stary Rynek 1

Sprawy realizowane w Urzędzie Stanu Cywilnego przy ul. Kolegialnej 9