Powierzchnia użytkowa

Powierzchnie użytkowe lokali


Lokale podnajmuje się uwzględniając liczbę osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego, przy czym w chwili zawierania umowy powierzchnia użytkowa lokalu nie może przekraczać:

a) 45 m2 w gospodarstwie jednoosobowym,

b) 55 m2 w gospodarstwie dwuosobowym,

c) 65 m2 w gospodarstwie trzyosobowym.

Nie wprowadza się ograniczeń powierzchni dla gospodarstw domowych składających się z czterech lub większej liczby osób.

Kto może ubiegać się o wynajęcie lokalu:

I. Osoby, które ukończyły 18 rok życia, lecz nie ukończyły 35 roku życia, jak również żadna z osób objętych wnioskiem nie ukończyła 35 lat (w roku przedstawienia propozycji wynajęcia mieszkania).

II. Tworzą gospodarstwo domowe, w którym średni miesięczny dochód przypadający na jednego członka gospodarstwa domowego zawiera się w przedziale:

1) w gospodarstwie jednoosobowym – od 200% kwoty najniższej emerytury brutto obowiązującej w dniu składania wniosku do 150% przeciętnego wynagrodzenia brutto według ostatniego komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego poprzedzającego złożenie wniosku.

2) w gospodarstwie dwuosobowym – od 150% kwoty najniższej emerytury brutto obowiązującej w dniu składania wniosku do 125% przeciętnego wynagrodzenia brutto według ostatniego komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego poprzedzającego złożenie wniosku.

3) w gospodarstwie liczącym trzy lub więcej osób – od 125% kwoty najniższej emerytury brutto obowiązującej w dniu składania wniosku do 100% przeciętnego wynagrodzenia brutto według ostatniego komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego poprzedzającego złożenie wniosku.

Lokal mogą też wynająć płocczanie, którzy nie osiągają wymaganego minimum dochodowego pod warunkiem, że znajdą osobę posiadającą dochód, która za nich poręczy. Oznacza to, że o lokal mogą starać się osoby, które albo jeszcze nie mają własnych dochodów (np. niepracujący studenci) albo zarabiają, lecz nie mogą wykazać się dochodem za rok poprzedzający złożenie wniosku. Na przykład może być to student, który ma stypendium i pracuje – powiedzmy na pół etatu – więc ma pewne dochody. Ale pracę zaczął w roku bieżącym. Tymczasem składając dziś wniosek o przydział „Mieszkania na start” musi wykazać się dochodem z poprzedniego roku, którego wtedy jeszcze nie miał.


Następne inwestycje

Powierzchnie oraz rzuty budynku przy ul. Grodzkiej 8

Tabela lokale mieszkalne Grodzka 8 MNS

GRODZKA _ RZUT I PIĘTRO

GRODZKA _ RZUT II PIĘTRO

GRODZKA _ RZUT III PIĘTRA

 


Archiwum – poprzednie lokalizacje