Rady Mieszkańców Osiedli

Miasto Płock

– 119 425 mieszkańców*

– 21 osiedli

– Kobiety 52,9%

– Mężczyźni  47,1%

– Gęstość zaludnienia 1363 os/km kw.

– Powierzchnia 88 km kw.

 


Sesje Rad Mieszkańców Osiedli


XXXVII Sesji Rady Mieszkańców Osiedla „Kochanowskiego”

Na podstawie § 17 Statutu Osiedla „Kochanowskiego” przyjętego uchwałą Rady Miasta Płocka Nr 305/XVII/2016 z dnia 22 marca 2016 roku (Dz. Urz. Woj. Mazow.  z 2016 r., poz. 5052, poz. 1378) zwołuję na dzień 28 kwietnia 2021 rokuo godz. 1800XXXVII Sesję  Rady Mieszkańców Osiedla „Kochanowskiego”, która odbędzie się przy ul. Obrońców Westerplatte 6A (Klub Osiedla Kochanowskiego PSML-W, duża sala)z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie jego prawomocności.
 2. Przyjęcie porządku posiedzenia Rady.
 3. Odczytanie i przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady.
 4. Podsumowanie działalności RMO Kochanowskiego w kadencji 2017 – 2021.
 5. Sprawy różne.
 6. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Rady Mieszkańców

Osiedla „Kochanowskiego”

/-/ Stanisław Szkopek

——————————————————————————————————————————————————————-

XXXIV Sesja Rady Mieszkańców Osiedla „Łukasiewicza”

Na podstawie § 17 Statutu Osiedla „Łukasiewicza” przyjętego uchwałą Rady Miasta Płocka Nr 305/XVII/2016 z dnia 22 marca 2016 roku (Dz. Urz. Woj. Mazow z 2016 r., poz. 5052, poz. 1378) zwołuję na dzień 29 kwietnia 2021 roku o godz. 1800 XXXIV Sesję Rady Mieszkańców Osiedla „Łukasiewicza”, która odbędzie się w budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 przy ul. Królowej Jadwigi 4 pok. 21 (I piętro) z następującym porządkiem obrad:

 1.  Otwarcie obrad XXXIV Sesji Rady Mieszkańców Osiedla „Łukasiewicza”.
 2.  Przyjęcie porządku obrad.
 3.  Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
 4. Przyjęcie Protokołu z obrad XXXIII Sesji Rady Mieszkańców Osiedla „Łukasiewicza” z dnia 23 lutego 2021 r.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały nr 124/2021 z dnia 23 lutego 2021 r.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany planu finansowego na okres I – V 2021 r.
 1. Przyjęcie uchwały w sprawie podjęcia środków finansowych na współorganizację Koncertu pn. „Dla nas słońce nie zachodzi”.
 2. Przyjęcie uchwały w sprawie podjęcia środków finansowych na współorganizację projektu pn. „Zostań Ultrasem”.
 1. Sprawy różne.
 2. Zamknięcie obrad XXXIV Sesji Rady.

Przewodnicząca Rady Mieszkańców

Osiedla Łukasiewicza

/-/ Anna Derlukiewicz


Statuty Rad Mieszkańców Osiedli

Uchwała rady Miasta Nr 822/L/2018 z dnia 30 sierpnia 2018 roku w sprawie zmiany uchwały nr 305/XVII/2016 Rady Miasta Płocka z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Statutów Osiedli Miasta Płocka

Uchwała Rady Miasta Płocka Nr 489/XXVIII/2017 z dnia 31.01.2017 roku w sprawie zatwierdzenia Statutów Osiedli Miasta Płocka

Uchwała Rady Miasta Płocka Nr 305/XVII/2016 z dnia 22 marca 2016 roku w sprawie uchwalenia Statutów Osiedli Miasta Płocka


Sprawozdania rzeczowo-finansowe za 2020 r.

Sprawozdania rzeczowo – finansowe za 2020 r


Archiwum materiałów Rad Mieszkańców Osiedli

Sprawozdanie zbiorcze za 2019 r

Sprawozdania rzeczowo-finansowe

Sprawozdania merytoryczne

Kadencja 2013 – 2017 Rad Mieszkańców Osiedli

 

 

* Źródło:  Główny Urząd Statystyczny 31. XII. 2019