Rady Mieszkańców Osiedli

Miasto Płock

– 119 425 mieszkańców*

– 21 osiedli

– Kobiety 52,9%

– Mężczyźni  47,1%

– Gęstość zaludnienia 1363 os/km kw.

– Powierzchnia 88 km kw.

 


Rady Mieszkańców Osiedli na początku listopada 2021 r. wybrały swoich przewodniczących oraz zarządy, rozpoczęły funkcjonowanie w swoich siedzibach na terenie płockich osiedli.

Z przedstawicielami RMO można kontaktować się osobiście w siedzibach rad, za pomocą poczty elektronicznej bądź telefonicznie. Wszystkie informacje na temat terminów dyżurów, danych teleadresowych oraz składów osobowych są dostępne w zakładce: Rady Mieszkańców Osiedli + w menu nazwa osiedla na stronie www.plock.eu.

______________________________________________________________________________

Sesje Rad Mieszkańców Osiedli

  • Przewodniczący Rady Mieszkańców Osiedla „Podolszyce Południe”  zwołuje 2 grudnia 2022 r. o godz. 19.00 sesję Rady Mieszkańców Osiedla. Porządek obrad do pobrania
  • Przewodniczący Rady Mieszkańców Osiedla „Wyszogrodzka”  zwołuje 8 grudnia 2022 r. o godz. 18.00 sesję Rady Mieszkańców Osiedla. Porządek obrad do pobrania

______________________________________________________________________________________________

Statuty Rad Mieszkańców Osiedli

Uchwała rady Miasta Nr 822/L/2018 z dnia 30 sierpnia 2018 roku w sprawie zmiany uchwały nr 305/XVII/2016 Rady Miasta Płocka z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Statutów Osiedli Miasta Płocka

Uchwała Rady Miasta Płocka Nr 489/XXVIII/2017 z dnia 31.01.2017 roku w sprawie zatwierdzenia Statutów Osiedli Miasta Płocka

Uchwała Rady Miasta Płocka Nr 305/XVII/2016 z dnia 22 marca 2016 roku w sprawie uchwalenia Statutów Osiedli Miasta Płocka

UCHWAŁA Nr 527/XXXI/2021 RADY MIASTA PŁOCKA z dnia 27 maja 2021r. w sprawie zatwierdzenia Statutów Osiedli Miasta Płocka

Sprawozdania rzeczowo-finansowe za 2020 r.

Sprawozdania rzeczowo – finansowe za 2020 r


Archiwum materiałów Rad Mieszkańców Osiedli

Sprawozdanie zbiorcze za 2019 r

Sprawozdania rzeczowo-finansowe

Sprawozdania merytoryczne

Kadencja 2013 – 2017 Rad Mieszkańców Osiedli

 

 

* Źródło:  Główny Urząd Statystyczny 31. XII. 2019