Rady Mieszkańców Osiedli

Miasto Płock

– 119 425 mieszkańców*

– 21 osiedli

– Kobiety 52,9%

– Mężczyźni  47,1%

– Gęstość zaludnienia 1363 os/km kw.

– Powierzchnia 88 km kw.

 


W związku z zakończeniem 21 maja 2021 roku kadencji Rad Mieszkańców Osiedli ich obowiązki przejmują Zarządy Osiedli.

Borowiczki

Dworcowa

Góry

Imielnica

Kochanowskiego

Kolegialna

Łukasiewicza

Międzytorze

Miodowa

Podolszyce Północ

Podolszyce Południe

Pradolina Wisły

Radziwie

Skarpa

Stare Miasto

Trzepowo

Tysiąclecia

Winiary

Wyszogrodzka

Zielony Jar

________________________________________________________________________________

Sesje Rad Mieszkańców Osiedli


Porządek XXXVI posiedzenia Zarządu Osiedla Kochanowskiego w Płocku.

Na podstawie par. 25 pkt 1 Statutu Osiedla Kochanowskiego Miasta Płocka przyjętego Uchwałą Nr 305/XVII/2016 Rady Miasta Płocka z 22 marca 2016 roku zwołuję na dzień 14września 2021 roku (wtorek) o godz. 16.00 w siedzibie RMO Kochanowskiego, ul. Kochanowskiego 11 w Płocku XXXV posiedzenie Zarządu Osiedla Kochanowskiego z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie jego prawomocności.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia Zarządu.
3. Odczytanie i przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu.
4. Podsumowanie wspólnej organizacji z Klubem Osiedla Kochanowskiego PSML-W w Płocku akcji „Lato w Mieście”.
5. Omówienie organizacji uroczystości „Dnia Sąsiada”.
6. Sprawy różne.
7. Zamknięcie posiedzenia Zarządu.

Wojciech Rygalski
Przewodniczący Zarządu
Osiedla „Kochanowskiego”


Statuty Rad Mieszkańców Osiedli

Uchwała rady Miasta Nr 822/L/2018 z dnia 30 sierpnia 2018 roku w sprawie zmiany uchwały nr 305/XVII/2016 Rady Miasta Płocka z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Statutów Osiedli Miasta Płocka

Uchwała Rady Miasta Płocka Nr 489/XXVIII/2017 z dnia 31.01.2017 roku w sprawie zatwierdzenia Statutów Osiedli Miasta Płocka

Uchwała Rady Miasta Płocka Nr 305/XVII/2016 z dnia 22 marca 2016 roku w sprawie uchwalenia Statutów Osiedli Miasta Płocka


Sprawozdania rzeczowo-finansowe za 2020 r.

Sprawozdania rzeczowo – finansowe za 2020 r


Archiwum materiałów Rad Mieszkańców Osiedli

Sprawozdanie zbiorcze za 2019 r

Sprawozdania rzeczowo-finansowe

Sprawozdania merytoryczne

Kadencja 2013 – 2017 Rad Mieszkańców Osiedli

 

 

* Źródło:  Główny Urząd Statystyczny 31. XII. 2019