Dotacje na zabytki 2021

Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

 

Dotacje 2021

Liczba złożonych wniosków

14

Rozpatrzone pozytywnie

14

Rozpatrzone negatywnie

0

Wnioski wycofane

0

Wnioski złożone po terminie

0

Liczba przyznanych dotacji

13

Kwota przyznanych dotacji

950 000,00 zł

Liczba rozliczonych dotacji

9

Kwota na jaką rozliczono dotacje

663 933,31 zł

Wartość całkowita prac

1 524 342,73 zł

Poziom dofinansowania

43,56%

 

  • UCHWAŁA NR 498/XXIX/2021 RADY MIASTA PŁOCKA z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków

Wykaz dotacji udzielonych w roku 2021

Lp.

Nazwa podmiotu otrzymującego dotację

Wykaz robót lub prac, na których wykonanie przyznano dotację

Kwota przyznanej dotacji

Kwota rozliczonej dotacji zgodnie ze sprawozdaniem

1

Barbara i Sławomir Roszkowscy Remont dachu i elewacji wraz z częściową wymianą stolarki w kamienicy położonej przy ul. Józefa Kwiatka 30.

100 850,00 zł

95 108,49 zł

2

Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o. o. Remont budynku dawnego Zboru Ariańskiego tzw. „Grzybek” położonego przy ul. Tadeusza Kościuszki 28 w zakresie remontu dachu, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, wykonania izolacji przeciwwilgociowej, montażu instalacji odgromowej oraz odnowienia tynków wewnętrznych.

117 150,00 zł

112 741,49 zł

3

Barbara i Sławomir Roszkowscy Remont elewacji frontowych w poziomie parteru wraz z częściową wymianą stolarki okiennej i drzwiowej oraz odnowieniem wrót bramowych w kamienicy położonej przy ul. Bielskiej 17.

19 620,00 zł

10 618,56 zł

4

Wojciech Napiórkowski Remont elewacji północnej w poziomie parteru i wykonanie izolacji przeciwwilgociowej w kamienicy położonej przy ul. Grodzkiej 11.

13 880,00 zł

13 880,00 zł

5

Wspólnota Mieszkaniowa budynku przy ul. Tumskiej 9a Remont elewacji frontowych kamienicy położonej przy ul. Tumskiej 9a wraz z częściowym odnowieniem stolarki drzwiowej.

68 250,00 zł

62 125,55 zł

6

Wspólnota Mieszkaniowa budynku przy ul. Nowy Rynek 2 Remont elewacji, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w kamienicach położonych przy ul. Nowy Rynek 2.

134 720,00 zł

87 089,22 zł

7

Rzymskokatolicka Parafia Katedralna pw. Św. Zygmunta Konserwacja nagrobka wojewody Stanisława Krasińskiego w Bazylice Katedralnej wraz z wykonaniem dokumentacji konserwatorskiej przeprowadzonych prac.

42 930,00 zł

42 930,00 zł

8

Karol Wiśniewski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Budowlane INVEST BUD Remont elewacji frontowej kamienicy położonej przy ul. Królewieckiej 24 wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej.

20 280,00 zł

0,00 zł

9

Izabela Wierzbicka prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Firma Usługowa „W-IZA” Remont elewacji frontowych kamienic położonych przy ul. Tadeusza Kościuszki 22 i 22a wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej.

104 460,00 zł

0,00 zł

10

Karol Wiśniewski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Budowlane INVEST BUD Zabezpieczenie zabytkowych piwnic poprzez odtworzenie konstrukcji budynku położonego przy pl. Stary Rynek 10 (część A i B) do poziomu stropu nad piwnicą.

48 940,00 zł

0,00 zł

11

Rzymskokatolicka Parafia św. Bartłomieja w Płocku Remont elewacji frontowej budynku położonego przy ul. Kazimierza Wielkiego 7.

39 480,00 zł

0,00 zł

12

Rzymskokatolicka Parafia św. Bartłomieja w Płocku Bartłomieja w Płocku Prace konserwatorsko-restauratorskie polichromii plafonu i fasety w kościele farnym położonym przy ul. Kazimierza Wielkiego 1.

34 090,00 zł

34 090,00 zł

13

ENKRA ENTERPRISE Sp. z o. o. Sp. k. Wykonanie pokrycia dachu i izolacji przeciwwilgociowych oraz remont elewacji wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej w kamienicy położonej przy ul. Bielskiej 3.

205 350,00 zł

205 350,00 zł

Ogółem:

950 000,00 zł

663 933,31 zł