Radziwie

Osiedle Radziwie

Siedziba Rady Mieszkańców Osiedla Radziwie mieści się w Płocku przy ul. Krakówka 4 w Szkole Podstawowej Nr 5.

Kontakt mailowy: rmo-radziwie@plock.eu

Korespondencję dla Rady należy przesyłać za pośrednictwem Wydziału Obsługi Rady Miasta, Urząd Miasta, pl. Stary Rynek 1, pok. 208, tel. 24-367-17-73.


Skład Rady Mieszkańców Osiedla

(aktualny na 4 stycznia 2022 roku)

 1. Banach Bogdan
 2. Dorobek Ewa – Skarbnik Zarządu
 3. Flak Marcin
 4. Karpiński Marek
 5. Kępczyńska Grażyna Maria – Przewodnicząca Zarządu
 6. Kopyciński Andrzej
 7. Łakoma Małgorzata – Przewodnicząca Rady
 8. Nagadowski Rafał – Zastępca Przewodniczącego Rady
 9. Nowak Przemysław
 10. Nowak Zbigniew Władysław
 11. Paszkiewicz Wojciech – Sekretarz Rady
 12. Prosiński Tomasz – Zastępca Przewodniczącej Zarządu
 13. Wawrowska Justyna – Sekretarz Zarządu
 14. Zalewski Radosław
 15. Ziółkowska Wacława Iwona

Sprawozdania za 2023 rok

Sprawozdanie rzeczowo-finansowe os. Radziwie

Do pobrania: Sprawozdanie merytoryczne os. Radziwie

Sprawozdania za 2022 rok

Do pobrania: Sprawozdanie merytoryczne os. Radziwie

Do pobrania: sprawozdanie rzeczowo-finansowe os. Radziwie

Sprawozdania za 2019 r.

Do pobrania: Sprawozdanie rzeczowo-finansowe

Do pobrania: Sprawozdanie merytoryczne