Tysiąclecia

Osiedle Tysiąclecia

Siedziba Rady Mieszkańców Osiedla Tysiąclecia mieści się w Płocku przy ul. Bolesława Krzywoustego 3  w  Spółdzielczym Domu Kultury.

Kontakt mailowy: rmo-tysiaclecia@plock.eu

Korespondencję dla Rady należy przesyłać za pośrednictwem Wydziału Obsługi Rady Miasta, Urząd Miasta, pl. Stary Rynek 1, pok. 208, tel. 24-367-17-73.


Skład Rady Mieszkańców Osiedla

(aktualny na 4 stycznia 2022 roku)

 1. Bauman Magdalena
 2. Dzięgielewski Józef Aleksander – Sekretarz Rady
 3. Gill Robert – Zastępca Przewodniczącej Zarządu
 4. Gostyńska Anna – Przewodnicząca Zarządu
 5. Kłosiński Piotr
 6. Kowalczyk Adam – Zastępca Przewodniczącego Rady
 7. Oleksiak Marek – Przewodniczący Rady
 8. Orzoł Jerzy – Członek Zarządu
 9. Skulimowska Joanna Zofia – Sekretarz Zarządu
 10. Szczerbak Zdzisław
 11. Taube Katarzyna – Skarbnik Zarządu
 12. Waśkowski Przemysław Hubert

Sesje

 • IV sesja RMO „Tysiąclecia” – 19 stycznia 2022 roku, ul. Krzywoustego 3. Porządek obrad: do pobrania.

Sprawozdania za 2019 r.

Do pobrania: Sprawozdanie rzeczowo-finansowe

Do pobrania: Sprawozdanie merytoryczne