Bielce – Mołdawia

BIELCE (Bâlţi)- leżą w północnej części Mołdawii nad rzeką Reut (dopływ Dniestru). Są drugim co do znaczenia miastem w Mołdawii. Założone w XV w., prawa miejskie uzyskały dopiero w 1818r. Najstarsza budowla w Bielcach, Katedra Nikołajewska, pochodzi z 1791r.