Wykaz udzielonych dotacji

W latach 2006 – 2023 dofinansowano prace i roboty budowlane przy 110 zabytkach. Przy 38,7% wkładzie finansowym miasta uruchomiony został prywatny kapitał w wysokości ok. 28,6 mln zł. Poniesione wydatki finansowe w efekcie przełożyły się na poprawę stanu zachowania cennych zabytków, zlokalizowanych na terenie miasta Płocka.

Zestawienie wartości dotacji udzielonych w latach 2006 – 2023

Wykaz udzielonych dotacji z budżetu miasta na ochronę zabytków w latach 2006-2023

___

Przykładowe realizacje: