Wykaz udzielonych dotacji

W latach 2006 – 2022 dofinansowano prace i roboty budowlane przy 105 zabytkach. Przy 40% wkładzie finansowym miasta uruchomiony został prywatny kapitał w wysokości ok. 25,5 mln zł. Poniesione wydatki finansowe w efekcie przełożyły się na poprawę stanu zachowania cennych zabytków, zlokalizowanych na terenie miasta Płocka.

Zestawienie wartości dotacji udzielonych w latach 2006 – 2022

Wykaz udzielonych dotacji z budżetu miasta na ochronę zabytków w latach 2006-2022

___

Przykładowe realizacje: