Załatw sprawę

Przewodnik Klienta Urzędu Miasta Płocka „Urząd na skróty”

 

Oddajemy do Państwa dyspozycji elektroniczny przewodnik Klienta Urzędu Miasta Płocka.  To proste w obsłudze narzędzie ułatwi Państwu kontakt z urzędem i załatwienie większości formalności. Zachęcamy do skorzystania z przewodnika przed przyjściem do Urzędu Miasta.

Po najechaniu na odpowiedni temat i kliknięciu prawym klawiszem myszki zostaniecie Państwo przeniesieni bezpośrednio na stronę, gdzie znajdziecie wszystkie niezbędne informacje na temat:

 • jak załatwić sprawę,
 • jakie dokumenty są niezbędne jako załączniki dla załatwienia sprawy,
 • jakie są opłaty urzędowe,
 • jaki jest termin załatwienia sprawy.

Możecie Państwo pobrać odpowiedni formularz czy inny druk, a w przypadku trudności odnajdziecie numer telefonu do pracownika, który wyjaśni niejasności i udzieli niezbędnej pomocy.


Strefa Płatnego Parkowaniainformacje, mapa, regulamin, abonamenty

Program „Mieszkania na start”informacje o programie, wnioski, terminy, miejsca gdzie można złożyć wniosek


Program Rodzina 500+ informacje o programie, wnioski, terminy, miejsca gdzie można złożyć wniosek


Elektroniczna rekrutacja w Urzędzie Miasta Płockainformacje o zasadach rekrutacji


Harmonogramy odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej


Zameldowanie – wymeldowanie

Zameldowanie na pobyt stały

Zameldowanie na pobyt czasowy ponad 3 miesiące

Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego

Wymeldowanie z miejsca pobytu czasowego ponad 3 miesiące


Dowód osobisty

Wydanie dowodów osobistych

Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego


Prawo jazdy

Wydanie nowego prawa jazdy

Wydanie wtórnika prawa jazdy

Wydanie zatrzymanego prawa jazdy

Wydanie prawa jazdy zatrzymanego na okres 3 i 6 miesięcy


Istnieje możliwość sprawdzenia statusu prawa jazdy online.

Status prowadzonej sprawy: 
związanej z uzyskaniem prawa jazdy

Informacja na stronie BIP: sprawdź informację


Rejestracja pojazdu

Rejestracja pojazdu zarejestrowanego na terytorium RP

Rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy

Zgłoszenie zbycia pojazdu

Wtórnik tablic (tablicy) rejestracyjnych, dodatkowa tablica rejestracyjna do oznaczenia bagażnika

Istnieje możliwość sprawdzenia statusu rejestracji pojazdu online. Status prowadzonej sprawy:  związanej z rejestracją pojazdów

Informacja na stronie BIP: sprawdź informację

W przypadku załatwiania spraw za pośrednictwem pełnomocnika – druki pełnomocnictwa do pobrania:

 Rejestracja pojazdów

Uprawnienia kierowców


Licencja na przewozy

Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w zakresie przewozu rzeczy

Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w zakresie przewozu osób


Urząd Stanu Cywilnego – akt urodzenia, małżeństwa, zgonu, PESEL


Działalność gospodarcza

Rozpoczęcie działalności gospodarczej

Zmiana działalności gospodarczej

Zakończenie działalności gospodarczej

Wznowienie działalności gospodarczej

Zawieszenie działalności gospodarczej


Mieszkanie komunalne, mieszkanie socjalne

Wynajęcie lokalu lub zamiana lokalu dotychczasowego

Sprzedaż lokalu komunalnego

Dzierżawa/użyczenie nieruchomości Gminy – Miasto Płock

Wynajęcie lokalu użytkowego w trybie bezprzetargowym


Wieczyste użytkowanie

Sprzedaż nieruchomości na rzecz użytkownika wieczystego


Geodezja – rejestr gruntów, budynków, mapy

Zgłoszenie zamiaru budowy

Zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych


Miejscowe plany zagospodarowania

Podjęcie interwencji w sprawach o ochronę praw konsumentów

Udzielanie konsumentom pisemnych porad prawnych


Rzecznik Osób Niepełnosprawnych


Podatki i opłaty lokalne

Podatek od nieruchomości

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Podatek od środków transportu

Opłata od posiadania psów

Numery rachunków bankowych


Zaświadczenia (podatki)

Zgłoszenie niewłaściwego świadczenia usług w zakresie odbioru odpadów komunalnych

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi


Płocka Karta Mieszkańca


Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny


Karta wędkarska

Wydawanie kart wędkarskich i kart łowiectwa podwodnego


Rejestracja sprzętu pływającego

Rejestracja sprzętu pływającego służącego do połowu ryb


Zezwolenia środowiskowe (woda, ziemia, powietrze)

Wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Wydawanie pozwolenia zintegrowanego


Usuwanie drzew i krzewów

Wydawanie pozwolenia zintegrowanego

Wydawanie zezwolenia na usuwanie drzew i krzewów w wieku powyżej 10 lat z terenu nieruchomości stanowiących własność (lub będących) w użytkowaniu osób fizycznych i osób prawnych


Uwagi dotyczące czystości miasta, zieleni miejskiej, placów zabaw

Regulamin Cmentarza Komunalnego

Utrzymanie i eksploatacja Cmentarza Komunalnego


Inżynieria ruchu, transport publiczny, rozkłady jazdy

Świadczenia rodzinne i alimentacyjne


Miejski Zarząd Dróg – strona www

Zezwolenia na zajęcie pasa drogowego

Zgłoszenie szkody z tytułu odpowiedzialności cywilnej

 • Stary Rynek 1 

godziny otwarcia: poniedziałek – środa 7.30 – 15.30, czwartek 8.30 – 17.30, piątek 8.30 – 15.30

 • Biuro Obsługi Klienta (wejście od ulicy Zduńskiej 3)

godziny otwarcia: poniedziałek – środa 8.00-15.30, czwartek 9.00-17.30, piątek 9.00 – 15.30

 • Biuro Podawcze, Zamówienia Publiczne – stanowisko nr 1
 • Meldunki, Dowody Osobiste – stanowisko nr 2
 • Mieszkalnictwo, Obrót Nieruchomościami – stanowisko nr 4
 • Odpady Komunalne – stanowisko nr 11
 • Karty (KDR,Familijna,3+) – stanowisko nr 6
 • Architektura, Urbanistyka – stanowisko nr 7/8
 • Geodezja – stanowisko nr 10
 • Informacja, Ochrona Środowiska/Transport – stanowisko nr 14
 • Piłsudskiego 6 

godziny otwarcia: poniedziałek – piątek 8.00 – 17.00, każda sobota 8.00 – 15.00


Zasady korzystania i wysokość opłat za korzystanie z pomieszczeń w budynkach Urzędu Miasta Płocka oraz z dziedzińca i placu na Starym Rynku


Korespondencja z Urzędu Miasta Płocka

Pisma Urzędu Miasta dostarczane są przez gońców. Gdy goniec nie zastanie adresata w domu pozostawia zawiadomienie o niedoręczonej korespondencji.

Pismo można odebrać w ciągu 7 dni począwszy od następnego dnia roboczego, od godz. 11.00 w Urzędzie Miasta Płocka (wejście od ul. Zduńskiej 3), parter, pokój B-7.

Godziny pracy Zespołu Gońców:

 • wydawanie korespondencji: poniedziałek, wtorek, środa: 8:00 – 15:30, czwartek 9:00 – 17:30, piątek: 9:00 – 15:30.
 • tel. 24 367 16 39: poniedziałek, wtorek, środa: 8:00-15:30, czwartek 9:00 – 17:30, piątek: 9:00-15:30.