Skarbnik Miasta

Wojciech Ostrowski

Kontakt:
Skarbnik Miasta przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w czwartki w godz. 12.00 – 17.00.