Bezpieczeństwo publiczne

PAMIĘTAJ !!!

O WSZYSTKICH ZDARZENIACH MAJĄCYCH ISTOTNE ZNACZENIE DLA BEZPIECZEŃSTWA LUDZI I OCHRONY MIENIA INFORMUJ ODPOWIEDNIE SŁUŻBY


Informacje o zagrożeniach, awariach, utrudnieniach w ruchu

 

  • Firma Blejkan poinformowała  o utrudnieniach związanych z wprowadzeniem czasowej organizacji ruchu w dniach od 28.09.2020 do 07.10.2020 w ul. Synów Pułku, Czwartaków, Jana Pawła II, Św. Zygmunta, Czerwonych Kosynierów. 

Utrudnienia wystąpią w związku z realizacją robót budowlanych „Przebudowa metodą bezwykopową kolektorów ściekowych A, B, G1 w Płocku” w ramach Projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie miasta Płocka, etap IV” współfinansowany przez Unię Europejską, ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020. Utrudnienia będą polegały na zwężeniach pasa jezdni oraz ograniczeniu prędkości z powodu wykonywania robót na w/w odcinku.


  • PKN Orlen poinformował w dniu 21 września 2020 r. o planowanych postojach i ponownym uruchamianiu instalacji w zakładzie produkcyjnym w Płocku.

Możliwych jest wystąpienie uciążliwości związanych ze zwiększonym zrzucie gazów na pochodnie w dniach 21-22 września. Postój i rozruch jest planowany na instalacji olefin. W poniedziałek 21 wrzesnia oraz w nocy 21/22 września może wystąpić zwiększony zrzut gazów na pochodnie, które moga powodować łunę nad zakładem produkcyjnym i efekty dźwiękowe.


  • Organizator zawodów Garmin Iron Triathlon Płock 2020 poinformował, że w niedzielę 20.09.2020 r. wystąpią utrudnienia w ruchu na ulicach Płocka oraz powiatu płockiego.

W godzinach 08:00-14:30 zamknięte dla ruchu drogowego będą następujące ulice: Stary Rynek, Zduńska, Okrzei, Kazimierza Wielkiego, Szpitalna oraz droga wojewódzka 562 na odcinku Płock-Biskupice. W godzinach 10:00-16:00 wyłączone z ruchu drogowego będą ulice: Chojnackiego, Pl. Narutowicza, Teatralna, Kozia, Wyczałkowskiego i Piekarska. Szczegółowa trasa zawodów znajduje się na stronie – https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1qyJnfOOCIS2yLCo9c7Ryx-7rguU

W przypadku konieczności wjazdu na trasę służb ratowniczych zostanie im to niezwłocznie umożliwione.


  • Szpital Świętej Trójcy poinformował 8 września 2020 roku, że u jednego z pracowników Szpitala potwierdzono zakażenie COVID-19.

Osoba ta została skierowana na izolację domową. Trzy osoby, które miały bliski kontakt (zgodnie z definicją bliskiego kontaktu przedstawioną przez Stację Sanitarno-Epidemiologiczną) z tym pracownikiem przebywają na kwarantannie. Obecnie szpital pracuje normalnie (poza nadal utrzymanym zakazem odwiedzin oraz porodów rodzinnych), ponieważ osoby skierowane na 10-dniową kwarantannę pracowały w komórce pomocniczej i nie miały bliskiego kontaktu z personelem medycznym. Pomieszczenie, w którym osoby te pracowały zostało natychmiast zdezynfekowane.


  • Spółka Rynex poinformowała, że w dniach 6-7 września wystąpią utrudnienia w poruszaniu się po parkingu na pl. Nowy Rynk. Będą trwały badania geotechniczne.
Związane są one z pracami nad wykonaniem projektu renowacji Nowego Rynku oraz budowy sali koncertowej. Odwierty geotechniczne będą wykonywane na całym placu – na ul. Królewieckiej, ul. Nowy Rynek oraz na parkingu przed Teatrem Dramatycznym.

 


KorkoNET – sprawdź czy jest korek w Płocku

Płocki system „KorkoNET” obejmuje w sumie 32 punkty kamerowe, z których każdy składa się z cyfrowych kamer oraz dodatkowego, niezbędnego osprzętu transmisyjnego. Obraz z kamer systemu jest prezentowany z prędkością około 12,5 kl/sekundę dla każdej z kamer i jest obrazem dynamicznym. Obrazy są udostępniane w formacie i rozdzielczości umożliwiającej ich publikację w publicznej sieci Internet w rozdzielczości 640×480 pixeli. W ciągu dnia jest możliwy odbiór obrazów kolorowych, w nocy czarno-białych.

Dzięki systemowi kamer rozmieszczonych na kilkunastu ulicach i skrzyżowaniach płocczanie mogą on-line monitorować sytuację komunikacyjną w newralgicznych punktach miasta. Dostępne są dwa warianty korzystania z systemu KorkoNET – dla osób posiadających tzw. „wolny Internet” tak, aby nadmiernie nie obciążać łącza lub „szybki Internet” – wyższa jakość obrazu.

Dostęp do kamer KorkoNETu