Bezpieczeństwo publiczne

PAMIĘTAJ !!!

O WSZYSTKICH ZDARZENIACH MAJĄCYCH ISTOTNE ZNACZENIE DLA BEZPIECZEŃSTWA LUDZI I OCHRONY MIENIA INFORMUJ ODPOWIEDNIE SŁUŻBY

_______________________________________________________________________________

Gmina Miasto Płock podjęła współpracę na rzecz realizacji projektu „Mazowieckie Syreny+ – rozbudowa i modernizacja systemu ostrzegania i alarmowania ludności” na terenie miasta Płocka, realizowanego w ramach Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego Unii Europejskiej.

Projekt Wojewody Mazowieckiego współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Programu Krajowego Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego – Instrumentu na rzecz wsparcia finansowego współpracy policyjnej, zapobiegania i zwalczania przestępczości oraz zarządzania kryzysowego na lata 2014-2020. Wartość całego projektu to 13 149 508 zł, kwota dofinansowania to 75 % z FBW – 9 862 131 zł, a kwota rezerwy celowej to 25 % z budżetu państwa – 3 287 377 zł.

 


Informacje o zagrożeniach, awariach, utrudnieniach w ruchu

 


KorkoNET – sprawdź czy jest korek w Płocku

Płocki system „KorkoNET” obejmuje w sumie 32 punkty kamerowe, z których każdy składa się z cyfrowych kamer oraz dodatkowego, niezbędnego osprzętu transmisyjnego. Obraz z kamer systemu jest prezentowany z prędkością około 12,5 kl/sekundę dla każdej z kamer i jest obrazem dynamicznym. Obrazy są udostępniane w formacie i rozdzielczości umożliwiającej ich publikację w publicznej sieci Internet w rozdzielczości 640×480 pixeli. W ciągu dnia jest możliwy odbiór obrazów kolorowych, w nocy czarno-białych.

Dzięki systemowi kamer rozmieszczonych na kilkunastu ulicach i skrzyżowaniach płocczanie mogą on-line monitorować sytuację komunikacyjną w newralgicznych punktach miasta. Dostępne są dwa warianty korzystania z systemu KorkoNET – dla osób posiadających tzw. „wolny Internet” tak, aby nadmiernie nie obciążać łącza lub „szybki Internet” – wyższa jakość obrazu.

Dostęp do kamer KorkoNETu