Dotacje na remonty nieruchomości SSR 2022

Dotacje na wykonanie robót budowlanych lub prac konserwatorskich i restauratorskich przy nieruchomościach położonych na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji

 

Dotacje 2022

Liczba złożonych wniosków

19

Rozpatrzone pozytywnie

12

Rozpatrzone negatywnie

7

Wnioski wycofane

0

Wnioski złożone po terminie

0

Liczba przyznanych dotacji

10

Kwota przyznanych dotacji

250 000,00 zł

Liczba rozliczonych dotacji

7

Kwota na jaką rozliczono dotacje

111 170,75 zł

Wartość całkowita prac

929 003,38 zł

Poziom dofinansowania

11,97%

 

  • UCHWAŁA NR 704/XL/2022 Rady Miasta Płocka z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie przyznania dotacji na wykonanie robót budowlanych lub prac konserwatorskich i restauratorskich przy nieruchomościach położonych na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji

Wykaz dotacji udzielonych w roku 2022

Lp.

Nazwa podmiotu otrzymującego dotację

Wykaz robót lub prac, na których wykonanie przyznano dotację

Kwota przyznanej dotacji

Kwota rozliczonej dotacji zgodnie ze sprawozdaniem

1

Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Małachowskiego 4b Remont elewacji południowej nieruchomości położonej przy ul. Stanisława Małachowskiego 4b wraz z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej na 2 balkonach.

12 650,00 zł

1 604,99 zł

2

Maria Świtalska-Król Remont elewacji budynku frontowego i oficyny położonych przy ul. Królewieckiej 21 wraz z częściową wymianą stolarki okiennej oraz remontem kominów.

42 360,00 zł

40 958,31 zł

3

PAPERTECH Sp. z o.o. Remont elewacji nieruchomości położonej przy ul. Tumskiej 11 wraz z częściową wymianą stolarki okiennej i drzwiowej.

35 030,00 zł

18 920,82 zł

4

Wspólnota Mieszkaniowa Kolegialna 36 w Płocku Remont elewacji nieruchomości położonej przy ul. Kolegialnej 36.

67 940,00 zł

0,00 zł

5

Wspólnota Mieszkaniowa Misjonarska 2 Częściowa wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w nieruchomości położonej przy ul. Misjonarskiej 2.

7 980,00 zł

6 656,04 zł

6

Invest Bud Idea Sp. z o.o. Częściowa wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku frontowym położonym przy ul. Kolegialnej 12.

Remont elewacji frontowej oficyny nr 2 położonej przy ul. Kolegialnej 12 wraz z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej.

6 250,00 zł

5 467,99 zł

7

Kościół Starokatolicki Mariawitów w Rzeczypospolitej Polskiej Remont elewacji budynku byłej biblioteki położonej przy ul. Kazimierza Wielkiego 27 wraz z wymianą drzwi zewnętrznych.

30 700,00 zł

30 700,00 zł

8

„Społem” Powszechna Spółdzielnia Spożywców „Zgoda” w Płocku Naprawa pokrycia dachowego nieruchomości położonej przy ul. Henryka Sienkiewicza 32 oraz wymiana stolarki okiennej i drzwiowej wraz z częściową naprawą elewacji.

10 270,00 zł

6 862,60 zł

9

Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Kwiatka 8 Remont elewacji nieruchomości położonej przy ul. Józefa Kwiatka 8 wraz z remontem kominów.

30 430,00 zł

0,00 zł

10

Artur Niedzielski, Anna Aneta Młodawska-Niedzielska, Marek i Gabriela Witkowscy Remont elewacji frontowej nieruchomości położonej przy ul. Kazimierza Wielkiego 20.

6 390,00 zł

0,00 zł

Ogółem:

250 000,00 zł

111 170,75 zł