Profilaktyka uzależnień

Informacje na temat profilaktyki uzależnień, rozwiązywania problemów alkoholowych, narkotykowych oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

 

Poniżej dokumenty z zakresu profilaktyki uzależnień, rozwiązywanie problemów alkoholowych, narkotykowych oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w Płocku:


Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przyjmuje w siedzibie Urzędu Miasta Płocka al. Piłsudskiego 6 pokój 201 (II piętro), numer telefonu MKRPA: 24 364 76 15 (czynny w godzinach pracy Komisji), adres email: mkrpa@plock.eu

Dni i godziny pracy Komisji:

  • poniedziałek, wtorek – 15:30 – 18:30,
  • czwartek – 12:30 – 15:30.

Telefon informacyjny do Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Płocka 24 367 17 04.


Raporty

Wzór druku do pobrania: