Dotacje na zabytki 2020

Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

 

Dotacje 2020

Liczba złożonych wniosków

16

Rozpatrzone pozytywnie

15

Rozpatrzone negatywnie

1

Wnioski wycofane

0

Wnioski złożone po terminie

0

Liczba przyznanych dotacji

14

Kwota przyznanych dotacji

1 513 029,09 zł

Liczba rozliczonych dotacji

14

Kwota na jaką rozliczono dotacje

1 007 083,83 zł

Wartość całkowita prac

2 332 892,46 zł

Poziom dofinansowania

43,17%

 

  • Uchwała Nr 332/XVIII/2020 Rady Miasta Płocka z dnia 9 kwietnia 2020 r. w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

Wykaz dotacji udzielonych w roku 2020

Lp.

Nazwa podmiotu otrzymującego dotację

Wykaz robót lub prac, na których wykonanie przyznano dotację

Kwota przyznanej dotacji

Kwota rozliczonej dotacji zgodnie ze sprawozdaniem

1

Stowarzyszenie – Towarzystwo Naukowe Płockie Odtworzenie stolarki okiennej w elewacji frontowej kamienicy położonej przy pl. Gabriela Narutowicza 2 – „Dom pod Opatrznością”.

66 450,00 zł

66 450,00 zł

2

Wspólnota Mieszkaniowa budynku Stary Rynek 7 Uzupełnienie i odnowienie tynków klatki schodowej kamienicy położonej przy pl. Stary Rynek 7.

2 520,00 zł

2 520,00 zł

3

Parafia Prawosławna p.w. Przemienienia Pańskiego w Płocku Konserwacja 7 ikon znajdujących się w Kaplicy Prawosławnej mieszczącej się w budynku położonym przy ul. Tadeusza Kościuszki 18.

46 370,00 zł

46 370,00 zł

4

Wojciech Napiórkowski Remont elewacji północnej i południowej kamienicy położonej przy ul. Grodzkiej 11 wraz z odtworzeniem balkonów.

87 000,00 zł

80 053,66 zł

5

Magdalena Obidowska,

Małgorzata Zalewska -Jankowska, Walentyna Bem

Odtworzenie tynków i detali architektonicznych w elewacji frontowej kamienicy położonej przy ul. Tumskiej 12 oraz wykonanie izolacji przeciwwilgociowej piwnic.

117 950,00 zł

117 872,13 zł

6

ENKRA ENTERPRISE

Sp. z o. o. Sp. k.

Stabilizacja konstrukcyjna kamienicy położonej przy ul. Bielskiej 3 w zakresie wymiany stropów I, II i III kondygnacji.

353 700,00 zł

353 700,00 zł

7

Barbara i Sławomir Roszkowscy Stabilizacja konstrukcyjna zabytku położonego przy ul. Józefa Kwiatka 30 w zakresie wymiany stropów w poziomie I, II i III kondygnacji oraz odtworzenie stolarki okiennej i drzwiowej kamienicy.

147 530,00 zł

126 313,41 zł

8

Wiesława Krysiuk,

Andrzej Krysiuk,

Maciej Szczygielski

Remont dachu kamienicy położonej przy pl. Obrońców Warszawy 2.

24 330,00 zł

24 330,00 zł

9

Kościół Starokatolicki Mariawitów w RP Renowacja kominów w budynku B i C Kościoła Starokatolickiego Mariawitów położonego przy ul. Kazimierza Wielkiego 27A.

13 920,00 zł

13 920,00 zł

10

Rzymskokatolicka Parafia Katedralna pw. Św. Zygmunta Konserwacja 2 ołtarzy w Bazylice Katedralnej w Płocku.

52 739,09 zł

52 739,09 zł

11

Wspólnota Mieszkaniowa budynku Grodzka 14 Odtworzenie balkonu elewacji frontowej kamienicy położonej przy ul. Grodzkiej 14.

4 060,00 zł

1 992,40 zł

12

Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Aleksego w Płocku Remont dachu wraz z remontem sygnaturki na kościele parafialnym położonym przy ul. Krzywej 15.

91 960,00 zł

59 999,03 zł

13

Izabela Wierzbicka prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Firma Usługowa „W-IZA” Stabilizacja konstrukcyjna kamienicy w zakresie wymiany stropów I, II kondygnacji oraz remont dachu kamienicy położonej przy ul. Tadeusza Kościuszki 22a.

156 750,00 zł

22 446,27 zł

14

Izabela Wierzbicka prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Firma Usługowa „W-IZA” Stabilizacja konstrukcyjna kamienicy w zakresie wymiany stropów I, II kondygnacji oraz remont dachu kamienicy położonej przy ul. Tadeusza Kościuszki 22.

347 750,00 zł

38 377,84 zł

Ogółem:

1 513 029,09 zł

1 007 083,83 zł