NIEBEZPIECZNE SUBSTANCJE CHEMICZNE

Instrukcje postępowania dla mieszkańców w wypadku zagrożenia niebezpieczną substancją chemiczną

 

 

 

W przypadku przebywania w strefie lub miejscu, w którym nastąpiła awaria:

  • Zachowaj spokój i nie ulegaj panice.
  • Opuść rejon zagrożony, kieruj się prostopadle do kierunku wiatru, omijając miejsce awarii, nie bądź gapiem.
  • Przy pomocy wilgotnej chustki osłoń usta i nos.
  • Będąc w mieszkaniu przystąp do uszczelniania za pomocą wilgotnych tkanin, taśm samoprzylepnych itp. otworów drzwiowych i okiennych oraz kratek wentylacyjnych.
  • Przerwij wszelkie prace i czynności wymagające wysiłku, nie zażywaj tytoniu.
  • Słuchaj komunikatów, postępuj zgodnie z zaleceniami.
  • Po odwołaniu alarmu nie wchodź do piwnic, zagłębień, w których może zalegać szkodliwa substancja.
  • Przewietrz mieszkanie, zmień ubranie, weź kąpiel.
  • W przypadku złego samopoczucia zgłoś się do lekarza.

PAMIĘTAJ !!! ZAŁOŻENIE, ŻE PARY LUB GAZY BEZWONNE SĄ NIESZKODLIWE – JEST BŁĘDNE.