Wyróżnienia i nagrody

Rok 2023

Płock zdobył nagrody w dwóch z sześciu kategorii konkursu Lider Zmian. W kategorii Mobilne Fundusze Europejskie drugie miejsce zajął projekt „Budowa trasy północno-zachodniej miasta Płocka”. W kategorii Fundusze Europejskie dla Młodych na miejscu pierwszym uplasował się projekt „Zawodowe B2B w Zespole Szkół Usług i Przedsiębiorczości w Płocku”. Lider Zmian to przedsięwzięcie, w ramach którego wybierane i doceniane są najbardziej innowacyjne oraz skuteczne projekty współfinansowane z funduszy europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. W tegorocznej edycji rywalizowało 126 projektów. Zwycięzców wyłonili mieszkańcy w głosowaniu internetowym. Więcej informacji na stronie: https://liderzmian.eu/lider-zmian-2023/

Miasto zostało wyróżnione w ogólnopolskim programie „Polska Stolica Recyklingu” za zebranie ponad 17 ton elektrośmieci. W nagrodę Fundacja Odzyskaj Środowisko, organizator programu, wspólnie z mieszkańcami Płocka zasadzi 179 drzew. Główną ideą programu jest edukacja ekologiczna społeczeństwa o prawidłowym postępowaniu ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym (ZSEiE) oraz funkcjonowaniu gospodarki obiegu zamkniętego. Program skierowany jest do miast, szkół, instytucji kultury, jednostek miejskich. Więcej informacji na stronie: https://www.polskastolicarecyklingu.pl/#/

Płock został wyróżniony tytułem „Złota Gmina na 5!” przyznawanym jednostkom samorządu terytorialnego, które w ostatnich trzech przeprowadzonych badaniach uzyskały tytuł „Gmina na 5!. Badanie, już po raz czternasty, zorganizowało Studenckie Koło Naukowe Akceleracji, działające przy Instytucie Przedsiębiorstwa Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Głównym celem projektu jest ocena obsługi potencjalnych inwestorów oraz przedsiębiorców przez urzędy na poziomie gminnym. Zbadano drogę elektroniczną tego kontaktu – komunikację jednostronną, czyli dostęp do informacji z wykorzystaniem Oficjalnej Witryny Internetowej (OWI) oraz komunikację dwustronną, czyli kontakt za pomocą poczty elektronicznej. Badania komunikacji dwustronnej zostały przeprowadzone w dwóch językach – polskim i angielskim. Więcej informacji na stronie: https://www.sgh.waw.pl/knop/forum-gmin-na-5

W cyklicznym zestawieniu Pisma Samorządu Terytorialnego„Wspólnota” zatytułowanym „Najbogatsze samorządy w 2022 r. Ranking dochodów per capita” Płock wśród miast na prawach powiatu (z wyłączeniem miast wojewódzkich) utrzymał 2. miejsce. Wskaźnik użyty w rankingu obliczono dzieląc skorygowane dochody, z pominięciem dotacji celowych, przez liczbę ludności każdej jednostki samorządowej. Więcej informacji na stronie: http://www.wspolnota.org.pl/rankingi/

Na 10. miejscu uplasował się Płock w rankingu „Liderzy inwestycji. Ranking wydatków inwestycyjnych samorządów 2020-2022” w kategorii miast na prawach powiatu (z wyłączeniem miast wojewódzkich). Zestawienie również zostało przygotowane przez „Wspólnotę”. Analizie poddano całość wydatków majątkowych poniesionych w ciągu ostatnich trzech lat (2020–2022) w przeliczeniu na mieszkańca, z uwzględnieniem wydatków inwestycyjnych ponoszonych przez spółki komunalne. Więcej informacji na stronie: http://www.wspolnota.org.pl/rankingi/

Zestawienie nagród, wyróżnień, rankingów 2023

Nagrody i wyróżnienia – podmioty gospodarcze w Płocku 2023