Imielnica

Osiedle Imielnica

Siedziba Rady Mieszkańców Osiedla Imielnica mieści się w Płocku przy ul. Harcerskiej 2 w Przedszkolu Nr 34 im. Kubusia Puchatka i Jego Przyjacół.

Kontakt mailowy: rmo-imielnica@plock.eu

Telefon kontaktowy: 603-605-183

Korespondencję dla Rady należy przesyłać za pośrednictwem Wydziału Obsługi Rady Miasta, Urząd Miasta, pl. Stary Rynek 1, pok. 208, tel. 24-367-17-73.

 

Dyżury radnych Rady Mieszkańców Osiedla Imielnica

będą odbywać się w Miejskim Przedszkolu im. Kubusia Puchatka i Jego Przyjaców nr 34 w Płocku przy ul. Harcerskiej 2, w godz. od 16 do 17 w drugi czwartek miesiąca: 9 marca, 13 kwietnia, 11 maja, 8 czerwca, 14 września, 12 października, 9 listopada, 14 grudnia 2023 r.


Skład Rady Mieszkańców Osiedla

(aktualny na 4 stycznia 2022 roku)

 1. Barański Mieczysław Stanisław
 2. Goćkowska Irena Bożena – Sekretarz Rady
 3. Gonta Henryk – Przewodniczący Zarządu
 4. Kander Krystyna
 5. Kaniewski Artur – Sekretarz Zarządu
 6. Kolczyński Marek – Zastępca Przewodniczącego Rady
 7. Kołodziejski Robert Tomasz – Zastępca Przewodniczącego Zarządu
 8. Ławczyński Ziemowit – Skarbnik Zarządu
 9. Machowski Paweł
 10. Mazurska Wiesława
 11. Niedzielak Aniela Honorata
 12. Ogonowska Małgorzata
 13. Petera Zenon
 14. Zawadzki Edward – Członek Zarządu
 15. Ziarko Krzysztof – Przewodniczący Rady

Sprawozdania za 2022 rok

Do pobrania: Sprawozdanie merytoryczne os. Imielnica

Do pobrania: sprawozdanie rzeczowo-finansowe os. Imielnica

Sprawozdania za 2019 rok

Do pobrania: Sprawozdanie rzeczowo-finansowe

Do pobrania: Sprawozdanie merytoryczne