Zastępcy Prezydenta Miasta

Zastępca Prezydenta Miasta ds. Polityki Społecznej

Roman Siemiątkowski

Ma żonę Liliannę i dwóch synów: Jakuba i Marcina. Jest absolwentem WSP w Częstochowie. Ukończył Podyplomowe Studium Menedżerskie przy Uniwersytecie Warszawskim, studia podyplomowe w zakresie administracji oświatowej w SGH w Warszawie oraz w zakresie Polityki Oświatowej i Kształcenia Kadr Kierowniczych Szkolnictwa przy UW. Pracę zawodową rozpoczął w 1981 roku jako wychowawca w Państwowym Domu Dziecka w Lucieniu i nauczyciel w SP nr 15 w Płocku. Pracował w Wydziale Oświaty Urzędu Miasta na stanowisku wizytatora ds. osobowych, w Kuratorium Oświaty w Płocku pracował początkowo na stanowisku wizytatora, a później dyrektora Wydziału Kadr i Organizacji. Od 1 lipca 1999 roku Kanclerz w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Płocku. Przez kilka miesięcy 2010 roku pełnił obowiązki wójta gminy Brudzeń Duży. W 2010 roku w wyborach samorządowych uzyskał mandat Radnego Miasta Płocka.

W czasie wieloletniej pracy został odznaczony m.in.: Srebrnym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej oraz Srebrną Odznaką „Zasłużony Działacz Kultury Fizycznej”. Do głównych zainteresowań należą: literatura, film oraz sport.

Zastępca Prezydenta przyjmuje w sprawach skarg i wniosków w czwartki w godz. 12.00 – 17.00. Obowiązują wcześniejsze zapisy w sekretariacie (osobiście lub telefonicznie).

Kontakt:
 • pl. Stary Rynek 1
 • sekretariat, p. 106 (budynek A)
 • tel. 24 364 55 55
 • fax: 24 367 14 02

Zastępca Prezydenta Miasta ds. Komunalnych 

Piotr Dyśkiewicz

Zastępca Prezydenta przyjmuje w sprawach skarg i wniosków w czwartki w godz. 12.00 – 17.00. Obowiązują wcześniejsze zapisy w sekretariacie (osobiście lub telefonicznie).

Kontakt:

     • pl. Stary Rynek 1
     • sekretariat, p. 106 (budynek A)
     • tel. 24 364 55 55
     • fax: 24 367 14 02

Zastępca Prezydenta Miasta ds. Rozwoju i Inwestycji

Artur Zieliński

Zastępca Prezydenta przyjmuje w sprawach skarg i wniosków w czwartki w godz. 12.00 – 17.00. Obowiązują wcześniejsze zapisy w sekretariacie (osobiście lub telefonicznie).

Kontakt:

     • pl. Stary Rynek 1
     • sekretariat, p. 111 (budynek A)
     • tel. 24 364 55 55
     • fax: 24 367 14 02