ReAktywacja 2020

W 2020 roku przyznanych zostało 8 dotacji na realizację przedsięwzięć rewitalizacyjnych. Z uwagi na ustanowione przez Radę Ministrów ograniczenia, nakazy i zakazy, w związku z ogłoszonym stanem epidemii, zrealizowanych zostało 5 przedsięwzięć.

Tytuł przedsięwzięcia: Muzyczne czwartki na płockiej starówce

Kwota udzielonej dotacji: 38 500,00 zł

Beneficjent: Płocka Lokalna Organizacja Turystyczna

Opis przedsięwzięcia: W ramach przedsięwzięcia na małej scenie zlokalizowanej na placu Stary Rynek zorganizowanych zostało 9 kameralnych koncertów w wykonaniu muzyków współpracujących z Płocką Orkiestrą Symfoniczną. Dzięki zorganizowanym koncertom osoby zagrożone wykluczeniem społecznym mogły skorzystać z bezpłatnej oferty kulturalnej. Zaoferowana forma obcowania z kulturą stanowiła ciekawą formą spędzenia czasu wolnego.

Tytuł przedsięwzięcia: Stacja RodziNovo

Kwota udzielonej dotacji: 16 500,00 zł

Beneficjent: STOWARZYSZENIE CZŁOWIEK KULTURA

Opis przedsięwzięcia: W ramach przedsięwzięcia zorganizowane zostały darmowe spotkania familijne składające się z 6 spektakli teatralnych i 6 warsztatów teatralnych. Projekt kład nacisk na integrację społeczności lokalnej oraz całych rodzin. Wspólna zabawa i rywalizacja stanowiły alternatywę dla dzieci spędzających czas na ulicach.

Tytuł przedsięwzięcia: OdNowa kulturalna

Kwota udzielonej dotacji: 14 000,00 zł

Beneficjent: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Płockie Stowarzyszenie Przyjaciół Książki i Bibliotek

Opis przedsięwzięcia: W ramach przedsięwzięcia zorganizowano 2 spotkania „Po sąsiedzku” integrujące lokalną społeczność, połączone z warsztatami robienia „lasów w słoiku”; zorganizowano nocną, plenerową imprezę dla dzieci „Ekonoc pełna przygód” łączącą zabawę, edukację ekologiczną, poszukiwanie skarbów, warsztaty projektowania strojów z materiałów ekologicznych; zorganizowano happening poetycko – malarski na bulwarach nad Wisłą pod nazwą „Wisła w strofach i kolorach”, na który składało się wspólne czytanie wierszy o Płocku i Wiśle oraz otwarty plener malarski pod kierunkiem uczniów I Prywatnego Liceum Plastycznego im. Władysława Drapiewskiego w Płocku i członków sekcji plastyczno-malarskiej Stowarzyszenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Płocku; zorganizowano w Mediatece imprezę kulturalną „W kręgu dziewięciu muz” (występ artystyczny kabaretu) oraz Europejski Dzień Seniora (spektakl muzyczny „16 róż” ).

Tytuł przedsięwzięcia: Nasze Muzeum jest żywe

Kwota udzielonej dotacji: 17 500,00 zł

Beneficjent: STOWARZYSZENIE CZŁOWIEK KULTURA

Opis przedsięwzięcia: W ramach przedsięwzięcia zrealizowano 20 żywych lekcji historii, na które składało się zwiedzanie Muzeum Diecezjalnego w Płocku, uczestnictwo w spektaklu teatralnym o tematyce żywotów świętych oraz w wyreżyserowanych scenkach przedstawiających wybrane tematy historyczne zagrane przez aktorów wcielających się w postaci historyczne. Projekt skierowany był do dzieci uczęszczających do przedszkoli i szkół podstawowych mających siedzibę na pierwszym podobszarze rewitalizacji.

Tytuł przedsięwzięcia: Założenie Ogrodu Społecznego, dostępnego dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

Kwota udzielonej dotacji: 6 500,00 zł

Beneficjent: Fundacja Miasto-Państwo

Opis przedsięwzięcia: Przy terenie Szkoły Podstawowej Nr 18 wykonano ogród społeczny dostosowany do osób z niepełnosprawnością, który stał się inspiracją do spotkań osób zamieszkujących obszar rewitalizacji i dzielenia się wiedzą z zakresu m.in. ogrodnictwa, architektury, ekologii, gotowania.

Podstawowe dokumenty związane z konkursem:

  • Zarządzenie Nr 1239/20 z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie rewitalizacji w 2020 roku
  • Zarządzenie Nr 1286/20 z dnia 10 lutego 2020 r. w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie rewitalizacji w 2020 roku
  • Zarządzenie Nr 1375/20 z dnia 18 marca 2020 r. w sprawie: ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie rewitalizacji w 2020 roku