Podolszyce Północ

osiedle Podolszyce Północ

 

 

 

 

 


Siedziba Rady Mieszkańców Osiedla Podolszyce Północ mieści się w Płocku przy ul. Szarych Szeregów 40 (Klub Seniora Mazowieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej).

e-mail: rmo-podolszycepolnoc@plock.eu

Korespondencję dla Rady Mieszkańców Osiedla Podolszyce Północ należy przesyłać za pośrednictwem Biura Obsługi Rady Miasta, Urząd Miasta, pl. Stary Rynek 1, pok. 208, tel. 24-367-17-73.


Skład Rady i adres siedziby


Sprawozdania za 2019 r.

Do pobrania: Sprawozdanie rzeczowo-finansowe

Do pobrania: Sprawozdanie merytoryczne – brak dokumentu