Podolszyce Północ

Osiedle Podolszyce Północ

Siedziba Rady Mieszkańców Osiedla Podolszyce Północ mieści się w Płocku przy ul. Szarych Szeregów 40 (Klub Seniora Mazowieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej).

Kontakt mailowy: rmo-podolszycepolnoc@plock.eu

Korespondencję dla Rady należy przesyłać za pośrednictwem Wydziału Obsługi Rady Miasta, Urząd Miasta, pl. Stary Rynek 1, pok. 208, tel. 24-367-17-73.


Skład Rady Mieszkańców Osiedla

(aktualny na 10 maja 2022 roku)

 1. Bagiński Michał – Przewodniczący Rady
 2. Brzosko Ewa – Przewodnicząca Zarządu
 3. Cieszkowska Magdalena
 4. Czwartek Robert – Zastępca Przewodniczącego Rady
 5. Jarzyński Bartłomiej
 6. Jarzyński Wiesław
 7. Kupisiak Anna
 8. Masłowska Aleksandra – Skarbnik Zarządu
 9. Stempnowski Marek
 10. Szadkowski Fabian – Członek Zarządu
 11. Tomaszewska Małgorzata
 12. Torbicki Dariusz – Zastępca Przewodniczącej Zarządu
 13. Wąsowska Sandra


Sprawozdania za 2022 rok

Do pobrania: Sprawozdanie merytoryczne os. Podolszycce Północ

Do pobrania: sprawozdanie rzeczowo-finansowe os. Podolszyce Północ

Sprawozdania za 2019 r.

Do pobrania: Sprawozdanie rzeczowo-finansowe

Do pobrania: Sprawozdanie merytoryczne – brak dokumentu