ReAktywacja 2022

W 2022 roku przyznanych zostało 6 dotacji na realizację przedsięwzięć rewitalizacyjnych.

Tytuł przedsięwzięcia: Muzyczne czwartki na płockiej starówce

Kwota udzielonej dotacji: 33 100,00 zł

Beneficjent: Płocka Lokalna Organizacja Turystyczna

Opis przedsięwzięcia: Na małej scenie zlokalizowanej na pl. Stary Rynek zorganizowanych zostało siedem kameralnych koncertów w wykonaniu muzyków współpracujących z Płocką Orkiestrą Symfoniczną. Osoby zagrożone wykluczeniem społecznym mogły skorzystać z bezpłatnej oferty kulturalnej.

Tytuł przedsięwzięcia: Poznaj „młode” Stare Miasto

Kwota udzielonej dotacji: 14 100,00 zł

Beneficjent: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich

Opis przedsięwzięcia: W ogrodzie Książnicy Płockiej oraz Mediatece zorganizowane zostały: spotkanie autorskie pt. „Humorem i (U)śmiechem”, pokaz rysowania karykatur na żywo, warsztat karykatury, 2 warsztaty tworzenia biżuterii, „Spotkanie z muzyką”, warsztat muzyczny „Tajemnice pracy DJ-a”, monodram muzyczny „Paryż-Warszawa-Moskwa”. Poprzez realizację ww. działań z obszaru animacji kulturalnej pobudzona została aktywność społeczności zamieszkującej obszar rewitalizacji.

Tytuł przedsięwzięcia: Nasze Muzeum jest żywe III

Kwota udzielonej dotacji: 15 700,00 zł

Beneficjent: STOWARZYSZENIE CZŁOWIEK KULTURA

Opis przedsięwzięcia: Zorganizowano dla dzieci 20 żywych lekcji historii w Muzeum Diecezjalnym w Płocku. Lekcje te łączyły zwiedzanie muzeum oraz udział w spektaklu teatralnym skupiającym się na zagadnieniach dotyczących historii Płocka. Projekt skierowany był do dzieci uczęszczających do przedszkoli i szkół podstawowych, mających siedzibę na pierwszym podobszarze rewitalizacji.

Tytuł przedsięwzięcia: Teatrogadanki

Kwota udzielonej dotacji: 13 300,00 zł

Beneficjent: Stowarzyszenie Człowiek Kultura

Opis przedsięwzięcia: Zorganizowano 24 warsztaty z wykorzystaniem teatru kamishibai oraz klasycznych lalek teatralnych, podczas których uczestnicy warsztatów tworzyli żywy obraz oraz uczestniczyli w pojedynku rycerzy. Projekt realizowany był w placówkach oświatowych mających siedzibę na pierwszym i drugim podobszarze rewitalizacji.

Tytuł przedsięwzięcia: Najpiękniejsza Tumska Choinka 2022

Kwota udzielonej dotacji: 15 800,00 zł

Beneficjent: Fundacja Revita

Opis przedsięwzięcia: Zorganizowano konkurs na najpiękniejszą Tumską choinkę polegający na udekorowaniu przez dzieci choinek, które ustawione zostały przed lokalami przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji.

Tytuł przedsięwzięcia: Kryzys wykluczenia? Pokonamy go razem!

Kwota udzielonej dotacji: 36 700,00 zł

Beneficjent: Stowarzyszenie Miłosierdzie i Miłość

Opis przedsięwzięcia: W ramach przedsięwzięcia wsparte zostały osoby bezdomne, w tym poprzez przeprowadzenie terapii psychologicznej oraz warsztatów terapii zajęciowej. Osoby te objęte zostały także wsparciem prawnym oraz zawodowym.

Podstawowe dokumenty związane z konkursem:

  • Zarządzenie Nr 3063/2022 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 18 stycznia 2022 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie rewitalizacji w 2022 roku
  • Zarządzenie Nr 3129/2022 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 07 lutego 2022 roku w sprawie: powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie rewitalizacji w 2022 roku
  • Zarządzenie Nr 3226/2022 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 30 marca 2022 roku w sprawie: ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie rewitalizacji w 2022 roku