Ośrodki kultury

Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki im. Franciszki i Stefana Themersonów
ul. Jana Zygmunta Jakubowskiego 10
tel. 24 367 19 20
e-mail: pokis@pokis.pl
www.pokis.pl

Młodzieżowy Dom Kultury
ul. Tumska 9
tel. 24 364 77 15
e-mail: dzialimprez@mdk-plock.pl
www.mdk-plock.pl

Spółdzielczy Dom Kultury
ul. Krzywouste go 3
tel. 24 263 35 60
e-mail: sdk@psmlw.pl

Klub Osiedla Dworcowa
ul. Chopina 64 a
tel. 24 262 72 08

Klub Osiedla Kochanowskiego
ul. Obrońców Westerplatte 6 a
tel. 24 262 76 96 wew. 104

Klub Osiedla Łukasiewicza
ul. Łukasiewicza 28
tel. 24 263 94 12