Otwarte szkolne obiekty sportowe

Realizacja programu Otwarte Szkolne Obiekty Sportowe
grudzień 2018 – marzec 2019

 

Poczynając od stycznia 2013 roku z inicjatywy Prezydenta Miasta Płocka realizowany jest w naszym mieście program Otwarte szkolne obiekty sportowe.

Realizacja tego programu pozwala na nieodpłatne korzystanie przez mieszkańców Miasta Płocka z obiektów sportowych w wybranych szkołach i placówkach oświatowych. Program będzie kontynuowany od 3 grudnia 2018 roku do 31 marca 2019 roku.

Regulamin, harmonogram oraz szczegółowe zasady korzystania z obiektów sportowych zamieszczone będą na stronach internetowych poszczególnych szkół i placówek oświatowych realizujących powyższy program.

Wykaz szkół i placówek oświatowych realizujących program Otwarte szkolne obiekty sportowe:

  • Miejskie Przedszkole nr 2, ul. Ciechomicka 68, tel. 24 364 84 40
  • Szkoła Podstawowa nr 5 im. Władysława Broniewskiego, ul. Krakówka 4, tel. 24 262 31 08
  • Szkoła Podstawowa nr 21 im. Fryderyka Chopina, ul. Chopina 62, tel. 24 364 06 80
  • Szkoła Podstawowa nr 23 im. Armii Krajowej, ul. Walecznych 20, tel. 24 364 48 50
  • Zespół Szkół nr 1, ul. Piaska 5, tel. 24 367 66 40
  • Zespół Szkół Budowlanych nr 1, ul. Mościckiego 4, tel. 24 366 03 80
  • Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2, ul. Lasockiego 14, tel. 24 366 03 50

 

Dokumenty do pobrania: