Otwarte szkolne obiekty sportowe

Realizacja programu Otwarte Szkolne Obiekty Sportowe
grudzień 2023 – marzec 2024

 

Poczynając od stycznia 2013 roku z inicjatywy Prezydenta Miasta Płocka realizowany jest w naszym mieście program Otwarte Szkolne Obiekty Sportowe.

Realizacja programu pozwala na nieodpłatne korzystanie przez mieszkańców Miasta Płocka z obiektów sportowych w wybranych szkołach i placówkach oświatowych.

Regulamin, harmonogram oraz szczegółowe zasady korzystania z obiektów sportowych zamieszczone są na stronach internetowych poszczególnych szkół i placówek oświatowych realizujących powyższy program.

Wykaz szkół i placówek oświatowych realizujących program Otwarte Szkolne Obiekty Sportowe:

  • Zespół Szkół nr 1, ul. Piaska 5, tel. 24 367 66 40,
  • Szkoła Podstawowa nr 5 im. Władysława Broniewskiego, ul. Krakówka 4, tel. 24 262 31 08,
  • Szkoła Podstawowa nr 21 im. Fryderyka Chopina, ul. Chopina 62, tel. 24 364 06 80,
  • Szkoła Podstawowa nr 23 im. Armii Krajowej, ul. Walecznych 20, tel. 24 364 48 50,
  • Miejskie Przedszkole nr 2, ul. Ciechomicka 68, tel. 24 364 84 40,
  • Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 w Płocku, ul. Lasockiego 14, tel 24 366 03 50