Dotacje na remonty nieruchomości SSR 2021

Dotacje na wykonanie robót budowlanych lub prac konserwatorskich i restauratorskich przy nieruchomościach położonych na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji

Dotacje 2021

Liczba złożonych wniosków

17

Rozpatrzone pozytywnie

14

Rozpatrzone negatywnie

3

Wnioski wycofane

0

Wnioski złożone po terminie

0

Liczba przyznanych dotacji

11

Kwota przyznanych dotacji

423 000,00 zł

Liczba rozliczonych dotacji

11

Kwota na jaką rozliczono dotacje

309 765,31 zł

Wartość całkowita prac

1 195 784,64 zł

Poziom dofinansowania

25,9%

 

  • UCHWAŁA NR 499/XXIX/2021 Rady Miasta Płocka z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie przyznania dotacji na wykonanie robót budowlanych lub prac konserwatorskich i restauratorskich przy nieruchomościach położonych na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji

Wykaz dotacji udzielonych w roku 2021

Lp.

Nazwa podmiotu otrzymującego dotację

Wykaz robót lub prac, na których wykonanie przyznano dotację

Kwota przyznanej dotacji

Kwota rozliczonej dotacji zgodnie ze sprawozdaniem

1

Agencja Rewitalizacji Starówki ARS Sp. z o.o. Remont klatki schodowej w budynku położonym przy ul. Jerozolimskiej 2/4.

3 830,00 zł

3 830,00 zł

2

Wspólnota Mieszkaniowa ul. Synagogalna 13 Remont elewacji nieruchomości położonej przy ul. Synagogalnej 13.

13 900,00 zł

13 900,00 zł

3

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „POL-DOM” w Płocku Remont elewacji nieruchomości położonej przy ul. Ostatniej 4 wraz z częściową wymianą okien piwnicznych.

76 300,00 zł

27 932,84 zł

4

Wspólnota Mieszkaniowa ul. Kolegialna 37 Remont dachu, elewacji wraz ze stabilizacją konstrukcyjną balkonów, remont klatki schodowej oraz zabezpieczenie elementów konstrukcyjnych stropu w budynku położonym przy ul. Kolegialnej 37.

32 600,00 zł

8 110,57 zł

5

Wspólnota Mieszkaniowa ul. Kolegialna 3 Remont kominów nieruchomości położonych przy ul. Kolegialnej 3 oraz stabilizacja konstrukcyjna stropu nad piwnicą w budynku „D”.

37 300,00 zł

28 953,30 zł

6

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Komunalnik” Remont elewacji zachodniej i częściowo południowej nieruchomości (segment B, A, H, I) położonej przy ul. Stefana Okrzei 2 wraz z częściową wymianą okien, remontem balkonu oraz remontem balustrady od strony zachodniej budynku.

40 820,00 zł

40 789,58 zł

7

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Komunalnik” Remont elewacji wschodniej nieruchomości (segment E, F)położonej przy ul. Zduńskiej 12 wraz z remontem balkonów.

21 500,00 zł

21 500,00 zł

8

Invest Bud Idea Sp. z o.o. Remont elewacji budynku frontowego położonego przy ul. Kolegialnej 12 wraz z konserwacją detalu w postaci niemieckojęzycznych napisów umiejscowionych na elewacji frontowej oraz częściową wymianą stolarki okiennej i drzwiowej.

Remont elewacji frontowej budynku oficyny nr 1 położonej przy ul. Kolegialnej 12 wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej. Remont elewacji budynku oficyny nr 2 położonej przy ul. Kolegialnej 12 wraz z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej oraz wymianą stolarki okiennej i drzwiowej.

59 400,00 zł

35 395,10 zł

9

Kościół Starokatolicki Mariawitów w Rzeczypospolitej Polskiej Remont części istniejącej budynku położonego przy ul. Kazimierza Wielkiego 27 w zakresie remontu dachu, wymiany drzwi zewnętrznych, odnowienia tynków wewnętrznych i stabilizacji konstrukcyjnej budynku poprzez wymianę stropu. Odtworzenie części południowej budynku położonego przy ul. Kazimierza Wielkiego 27 w zakresie odtworzenia ścian zewnętrznych, stropu, więźby dachowej i pokrycia dachowego, wykonania tynków, montażu stolarki okiennej i drzwi.

81 550,00 zł

73 553,92 zł

10

Wspólnota Mieszkaniowa pl. Dąbrowskiego 5 Remont elewacji nieruchomości położonej przy pl. gen. Jarosława Dąbrowskiego 5 wraz z wymianą okien piwnicznych.

48 150,00 zł

48 150,00 zł

11

Teresa i Jerzy Cieślińscy Remont elewacji frontowej nieruchomości położonej przy ul. Józefa Kwiatka 4.

7 650,00 zł

7 650,00 zł

Ogółem:

423 000,00 zł

309 765,31 zł