Kalendarium

X – XI w. Budowa drewnianego grodu, wczesnopiastowskiego centrum administracyjnego.
połowa XI w. Pierwsze monumentalne budowle kamienne (kaplica grodowa).
1039 – 1047r. Płock – centrum samodzielnego organizmu państwowego pod rządami Masława.
1075 r. Erygowanie diecezji płockiej.
1102 r. W Płocku umiera i zostaje pochowany władca Polski, książę Władysław Herman.
1138 r. Po śmierci (pochowanego w Płocku) księcia Bolesława III Krzywoustego – władcy Polski, Płock staje się jedną z dzielnic książęcych.
1144 r. Poświęcenie wzniesionej z fundacji biskupa Aleksandra z Malonne kamiennej bazyliki katedralnej.
1180 r. Pierwsze wzmianki o istnieniu w Płocku kolegiaty pw. św. Michała, przy której funkcjonowała szkoła typu trivium (dzisiejsza Małachowianka).
1237 r. Konrad I Mazowiecki na części swoich gruntów i w oparciu o własne prawo lokuje miasto Płock, co zostaje potwierdzone dokumentem przez biskupa Piotra I.
1351 – 1370 r. Za panowania Kazimierza Wielkiego Płock wraz z całym Mazowszem staje się lennem państwa polskiego.
1405 r. Księżna Aleksandra (siostra króla Władysława Jagiełły i żona księcia płockiego Ziemowita IV) funduje szpital pw. Św. Trójcy.
1435 r. Władysław I, książę mazowiecki nadaje Płockowi pełne prawo chełmińskie.
1495 r. Po bezpotomnej śmierci ostatniego księcia płockiego Janusza II Płock wraz z całym Mazowszem zostaje wcielony do Korony Polskiej.
3 maja 1498 r. Król Jan Olbracht nadaje miastu przywilej, na mocy którego zarząd miasta buduje w Płocku pierwsze wodociągi.
1526 r. W czasie największej epidemii umiera ok. 1100 osób (30 % ludności).
1545 r. Wielki pożar niszczy całe ulice: Dobrzyńską, Piekarską i Nadwiślańską.
1 sierpnia 1558 r. Płock otrzymuje od króla Zygmunta II Augusta przywilej swobodnego wyboru burmistrza i wójta.
1657 r. Wojska szwedzkie pod dowództwem króla Karola Gustawa grabią doszczętnie Płock, niszcząc przy tym zamek, domy mieszczańskie i szpital.
1731 r. W wyniku erozji skarpy płockiej do Wisły osuwa się niemal cała ul. Nadwiślańska m.in. z częścią kościoła farnego.
1803 r. W wyniku realizacji planu Schmida, władze pruskie przystępują do rozbudowy Płocka pomiędzy nowo wytyczonymi ulicami: od Tumskiej po Kilińskiego.
23 września 1831 r. Na Ratuszu płockim obraduje ostatnia sesja sejmu powstańczego Królestwa Polskiego.
15 maja 1863 r. Przy placu koszarowym za rogatkami płońskimi rozstrzelano powstańczego naczelnika województwa płockiego, generała Zygmunta Padlewskiego.
1911 – 1913 r. Budowa zespołu klasztorno – katedralnego mariawitów.
18 – 19 sierpnia 1920 r. Obrona mieszkańców Płocka przed atakiem Rosjan podczas wojny – polsko bolszewickiej.
10 kwietnia 1921 r. Marszałek Józef Piłsudski odznacza Płock Krzyżem Walecznych za bohaterską obronę podczas wojny polsko – bolszewickiej w sierpniu 1920r.
1923 r. Do Płocka zostaje włączone Radziwie – obecna lewobrzeżna część miasta.
1937- 1938 r. Wybudowano stały most drogowo – kolejowy na Wiśle.
marzec 1941 r. Oddziały SS wysiedlają (przenosząc do obozów zagłady) całą ludność żydowską Płocka stanowiącą wówczas czwartą część mieszkańców miasta.
5 stycznia 1959 r. Uchwała Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów o lokalizacji w Płocku kombinatu rafineryjno – petrochemicznego.
1975 – 1998 r. Płock stolicą województwa.
7 – 8 czerwca 1991 r. Z pielgrzymką do Płocka przybywa Ojciec Św. Jan Paweł II.
1 stycznia 1997 r. do miasta zostają przyłączone nowe tereny, jego powierzchnia zwiększa się do 8806 ha.
1999 r. W wyniku połączenia Petrochemii Płock S.A. i CPN powstaje Polski Koncern Naftowy.
30 kwietnia 2000 r. Papież Jan Paweł II ogłasza świętą siostrę Faustynę Kowalską, która 22 lutego 1931r. miała w Płocku pierwsze objawienie Jezusa Miłosiernego.
2007 r. oddanie do użytku mostu Solidarności.
2008 r. oddanie do użytku nowego amfiteatru
2009 r. Płock nagrodzony Plakietą Honorową Rady Europy
2010 r. oddanie do użytku Hali Widowiskowo-Sportowej Orlen Arena
2011 r. Piłkarze Wisły Płock Mistrzami Polski w piłce ręcznej mężczyzn
2011 r. Tadeusz Mazowiecki Honorowym Obywatelem Miasta Płocka
2011 r. oddanie do użytku molo na Wiśle
2013 r.

pierwsza edycja Budżetu Obywatelskiego

2013 r.

otwarcie Muzeum Żydów Mazowieckich

2014 r.

oddanie do użytku nowego Dworca PKP/PKS

2014 r.

budowa I odcinka obwodnicy, która połączyła nowy most z PKN Orlen

2014 r.

budowa wiaduktu kolejowego nad aleją J.Piłsudskiego

2015 r.

rewitalizacja zabytkowych budynków dawnego Kolegium i dawnej Kolegiaty św. Michała w LO im. St. Małachowskiego