Szlak Nadwiślański 4b im. Władysława Broniewskiego

 • PŁOCK PTTK (0,0)
  – BOROWICZKI (7,2)
  – WYKOWO (14)
  – BIAŁOBRZEGI (19,4)
  – KĘPA POLSKA (28,5)
  – ZAKRZEWO (31,6)
  – PODGÓRZE (35,5)
  – WYSZOGRÓD (49 km)

Z Płocka wyruszamy ulicą Kościuszki, mijamy pomnik Wł. Broniewskiego, kościół i klasztor Dominikanów, ul. Norbertańską (po prawej stronie Ogród Zoologiczny), dwa cmentarze. Dalej Grabówka, Ośnica i Borowiczki.

Pobierz aplikację mobilną o szlaku na telefon

Kierując się szlakiem niebieskim mijamy wieś letniskową Wykowo, Budy Borowickie i docieramy do wsi Białobrzegi, mijając najniżej położone sztuczne jezioro zwane Starorzeczem Białobrzeskim. We wschodniej części wsi Białobrzegi pomniki przyrody: dąb szypułkowy „Chrobry”, o obw. 490 cm i wys. 35 m. Z Białobrzegów udajemy się w kierunku Miszewa Murowanego i opuszczamy szlak niebieski, aby obejrzeć cmentarzysko grobów kloszowych i skrzynkowych /grodzisko/. Uwadze wędrujących polecamy zabytkowy kościół z XV w., wielokrotnie przebudowywany. Wewnątrz gotyckie sklepienie krzyżowe, ołtarze rokokowe, wejście zakrystii zdobi gotycki kamienny portal. Z zabytkowych obiektów świeckich polecamy zespół dworski z lat dwudziestych XX w., spichlerz z XIX w. oraz park. Wracając na szlak niebieski wędrujemy przez dłuższy czas lasami niesłuchowskimi, dalej do szosy Płock – Wyszogród, którą przecinamy i dochodzimy do rzeki Mołtawy. Wędrujemy wzdłuż jej biegu aż do Kępy Polskiej. Tutaj zabytkowy kościół filialny wybudowany w 1785 r., późnobarokowy z cennym obrazem Matki Boskiej Kępskiej – z początku XVII w. Obok kościoła XVIII – wieczna kaplica drewniana i dzwonnica. Za kościołem znany z komunikatów radiowych punkt pomiarowy stanów wody Wisły. Opuszczając Kępę Polską, kierujemy się do miejscowości Zakrzewo. W Zakrzewie kościół jednonawowy, drewniany z XVII w.

Wśród starych obrazów – malowany na desce obraz „Zwiastowania NMP” z 1642 r., barokowe epitafium i unikalny portret trumienny, malowany na blasze z XVII w.

Obok kościoła cmentarz z mogiłą harcerzy (12 – 15 lat), rozstrzelanych we wrześniu 1939 r.
Z Zakrzewia szlak prowadzi przez drzewostany drogą gruntową do wsi Podgórze.

Tam drewniany dworek z XX w. z zabytkowym parkiem, 8 dębów szypułkowych o obwodzie 340 – 590 cm , w sąsiedztwie orzech włoski „Jawor” o obw. 392 cm. Zbliżamy się do końca naszej wędrówki szlakiem niebieskim , mijamy miejscowości Marcjanka, Starzyn dochodzimy do Wyszogrodu. Ten ostatni odcinek wędrówki prowadzi brzegiem Wisły, skąd podziwiamy urocze wysepki porośnięte rzadko spotykaną roślinnością: dzwonki syryjskie, fioletowe szałwie, rzadki len, różne gatunki traw – tymotkę, perłówkę. Na górnej skarpie grodzisko – wczesnośredniowieczne zwane „Górą Zamkową”.

Dochodzimy do miasteczka Wyszogród, gdzie sprowadzeni franciszkanie, przy pomocy Księcia Mazowieckiego wznieśli w 1406-1408 r. klasztor i murowano-drewniany gotycki kościół. Obiekty uległy spaleniu w XVII w., poczym je odbudowano. Drugi kościół parafialny p.w. Świętej Trójcy, wzniesiony w końcu XVIII w., z wyposażeniem wnętrza głównie barokowym. Koniec szlaku na przystanku PKS w Wyszogrodzie.
Szlak nadaje się do uprawiania turystyki rowerowej.