Wsparcie osób z niepełnosprawnością

Rzecznik osób z niepełnosprawnością

Do zakresu działania Referatu Rzecznika Osób z Niepełnosprawnością należy ochrona interesów osób z niepełnosprawnością na terenie miasta, w szczególności realizacja zadań wynikających z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573 ze zm.)

 

Anna Gołębiowska

Telefon: 24 36 71 582

Adres: ul. Synagogalna 4

Godziny pracy:

  • poniedziałek – środa 7.30-15.30
  • czwartek 8.30-17.30
  • piątek 8.30-15.30