Wsparcie osób niepełnosprawnych

Rzecznik osób niepełnosprawnych

Do zakresu działania Referatu Rzecznika Osób Niepełnosprawnych należy ochrona interesów osób niepełnosprawnych na terenie miasta, w szczególności realizacja zadań wynikających z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511, z późń. zm.)
Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – pobierz
Informator dla osób niepełnosprawnych 2019 – pobierz
Tomasz Gorczyca
Telefon: 24 36 71 582
Fax: 24 36 71 598
Pokój: 15 [C]
Godziny pracy:

  • poniedziałek – środa 7.30-15.30
  • czwartek 8.30-17.30
  • piątek 8.30-15.30