Wsparcie osób niepełnosprawnych

Rzecznik osób niepełnosprawnych

Do zakresu działania Referatu Rzecznika Osób Niepełnosprawnych należy ochrona interesów osób niepełnosprawnych na terenie miasta, w szczególności realizacja zadań wynikających z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573 ze zm.)

 

Anna Gołębiowska

Telefon: 24 36 71 582

Fax: 24 36 71 598

Adres: ul. Misjonarska 22, pok. 6

Godziny pracy:

  • poniedziałek – środa 7.30-15.30
  • czwartek 8.30-17.30
  • piątek 8.30-15.30