Logo miasta

Logo Miasta Płocka stanowi stylizowany obraz trzech wież Wzgórza Tumskiego umieszczonych nad obrazem mostu na Wiśle, podpisany nazwą miasta.