Rezerwacja wizyty

Aktualności – Strefa Inwestora

OGŁOSZENIE PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO NA SPRZEDAŻ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANEJ POŁOŻONEJ W PŁOCKU PRZY UL. RACZKOWIZNA, OZNACZONEJ NUMERAMI EWIDENCYJNYMI DZIAŁEK 2471/3 ORAZ 2468/1

PREZYDENT MIASTA PŁOCKA

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, będącej w użytkowaniu wieczystym Gminy Miasto Płock, położonej w Płocku przy ul. Raczkowizna, w obrębie Nr 1 „Podolszyce-Borowiczki”, oznaczonej numerami ewidencyjnymi działek: 2471/23 i 2468/1 o łącznej powierzchni 4,5755 ha, objętej księgą wieczystą PL1P/00140225/1, prowadzoną przez VI Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Płocku.

W Miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego „Borowiczki” w Płocku przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 6U: teren zabudowy usługowej.

Przetarg odbędzie się 4 października o godz. 10:00 w Urzędzie Miasta Płocka, pok. 206, II piętro.

Zachęcamy do zapoznania się z ogłoszeniem:

treść ogłoszenia: https://nowybip.plock.eu/dokumenty/nowybip/komunikat/2023/10612/5a4ff338f8dcda8e9b692a269f2197f9.pdf
mapa: https://nowybip.plock.eu/dokumenty/nowybip/komunikat/2023/10612/e96c308ef148f30ef4a3b066276e0071.pdf

____________________________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANEJ POŁOŻONEJ W PŁOCKU W OBRĘBIE 6 „KOSTROGAJ ROLNICZY”, OZNACZONEJ NUMEREM EWIDENCYJNYM DZIAŁKI 175/28

PREZYDENT MIASTA PŁOCKA

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miasto Płock, położonej w Płocku przy ul. Bielskiej w obrębie Nr 6 „Kostrogaj Rolniczt”, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 175/28 o łącznej powierzchni 4,9780 ha, objętej księgą wieczystą PL1P/00144741/2, prowadzoną przez VI Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Płocku.

W Miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego „Lotnisko” w Płocku przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 8.PU, dla którego w zakresie przeznaczenia planu ustala obiekty produkcyjne, składowe, magazynowe i usługowe z wyłączeniem usług oświaty (szkoły, przedszkola) oraz opieki nad dziećmi do lat 3 (żłobki).

Przetarg odbędzie się 25 października o godz. 10:00 w Urzędzie Miasta Płocka, pok. 206, II piętro.

Zachęcamy do zapoznania się z ogłoszeniem:

treść ogłoszenia: https://nowybip.plock.eu/dokumenty/nowybip/komunikat/2023/10665/fd0ec4a15f4509cd19dd174fc248479f.pdf
mapa: https://nowybip.plock.eu/dokumenty/nowybip/komunikat/2023/10665/cdacd0c524ad2662ba9a434e373a2c47.pdf
https://nowybip.plock.eu/dokumenty/nowybip/komunikat/2023/10665/1f8dc8c2fd2dcf1760da20af540c4261.pdf

 

Poprzednia aktualność
«